بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
8
شماره‌ها
11
مقالات
127
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
اعضای هیات تحریریه

تعداد بازدید: 987
تاریخ درج: 1398/12/10
تاریخ بروزرسانی: 1400/4/28

سردبیر:

دکتر سید رسول موسوی حاجی   استاد گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

  

مدیر مسئول:

دکتر مجید ساریخانی                استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد 

 

مدیر داخلی:

دکتر محمود حیدریان               دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

 

 اعضا هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر محمد ابراهیم زارعی       

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر حسن فاضلی نشلی

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر حسن کریمیان

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر سیدرسول موسوی حاجی

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر    

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر رضا مهرآفرین

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر حامد وحدتی نسب         

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا هژبری نوبری

​​​​​​​استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است