بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
8
شماره‌ها
11
مقالات
127
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
لیست داوران

تعداد بازدید: 478
تاریخ درج: 1398/12/10
تاریخ بروزرسانی: 1398/12/10

اسامی داوران علمی که در سال جاری با نشریه همکاری داشته اند به شرح زیر می باشد.

 

نام داور

​​​​​​​

رشته تخصصی

 

سمت/سازمان

 

 

عباسعلی احمدی

باستان شناسی

استادیار گروه باستان­ شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

 

حسن باصفا

باستان شناسی

دانشیار گروه باستان­ شناسی دانشگاه نیشابور

 

علی بیننده

باستان شناسی

استادیار، گروه آموزشی باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا

 

عابد تقوی

باستان شناسی

استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

اردشیر جوانمردزاده

باستان شناسی

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه باستان شناسی

 

حسین حبیبی

باستان شناسی

مدرس حق التدریس گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

 

محمود حیدریان

باستان شناسی

استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

 

مصطفی خزایی

باستان شناسی

مدرس حق التدریس گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور

 

علیرضا خسروزاده

باستان شناسی

دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

 

مجید ساریخانی

باستان شناسی

استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

 

علی رضا سرداری

باستان شناسی

استادیار پژوهشی، پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی

 

میترا شاطری

باستان شناسی

استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

 

مهناز شریفی

باستان شناسی

عضو هیات علمی پژوهشکده باستانشناسی

 

رحمت عباس نژاد

باستان شناسی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

 

حمیدرضا قربانی

باستان شناسی

استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بیرجند

 

محمد قمری فتیده

باستان شناسی

​​​​​​​استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
 

ژاله کمالی زاد

باستان شناسی

دانش آموخته دکترای باستان شناسی دوره اسلامی، دانشگاه تهران

 

پرستو مسجدی

باستان شناسی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور

 

کاظم ملازاده

باستان شناسی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 

رضا مهر آفرین

باستان شناسی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

 

امیر ساعد موچشی

باستان شناسی

استادیار دانشگاه پیام نور

 

سید رسول موسوی حاجی

باستان شناسی

دانشیار دانشگاه مازندران

 

جواد نیستانی

باستان شناسی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

علی اصغر نوروزی

باستان شناسی

عضو هیئت علمی میراث فرهنگی

 

حسن هاشمی زرج آباد

باستان شناسی

دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

 

 

 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است