بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
8
شماره‌ها
11
مقالات
127
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
تعهدات اخلاقی داوران

تعداد بازدید: 313
تاریخ درج: 1398/10/16
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/16

تعهدات و مسئولیت های اخلاقی داوران

- هریک از داوران محترم بنا به زمینۀ تخصصی از هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر انتخاب می‌گردند که وظیفۀ انجام داوری و ارسال نظرات به دفتر نشریه را به عهده دارند.

- پذیرش مقالات در حیطۀ تخصصــی و اعلام نظر داوری با توجه به حوزۀ تخصصی خود.

- عدم واگذاری داوری مقالۀ محول شده به شخصی دیگر.

- رعایت فرآیند زمانی درنظر گرفته شده از طرف نشریه جهت داوری مقاله.

- مطالعه ‌و‌ بررسی ‌دقیق مقاله جهت اعلام نظر.

- اعلام صادقانۀ نظرات فنی و تخصصی، تجزیـه ‌و ‌تحلیـل،‌ ارزیابی ‌انتقادی و تأثیرگذار ‌‌دربارۀ نقــاط ‌ضعــف و قــوت ‌مقاله با ‌لحن ‌‌و حفظ شأن و جایگاه نویسنده و پرهیز از هرگونه حاشیه‌سازی؛ همچنین پرهیز از هرگونه اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی، نژادی و مذهبی و یا برخورد ‌طعنه‌آمیز ‌یا ‌مخرب.

- بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات و حفظ امانت در: سراسر متن مقاله، ‌‌تصاویر، جداول، نقشه‌ها، نقل قول‌ها و ضمایم با ارجاع‌دهی دقیق (باروش مأخذ و استناددهی استاندارد (APA).

- در صورت امکان، کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه مخاطبین و بهبود متن مقاله.

- عدم استفاده از محتوای مقاله پیش از انتشار و یا در صورت رد مقاله.

- گزارش به سردبیر در رابطه با وجود هرگونه شائبه و سرقت ادبی و ملاحظــات ‌اخلاقی در مقاله.

- درج کامل دلایل پذیرش و رد مقاله به صورت مکتوب برای سردبیر و نویسنده.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است