بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
8
شماره‌ها
11
مقالات
127
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
ویژگی های یک مقاله علمی

تعداد بازدید: 345
تاریخ درج: 1398/10/16
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/16

بیست جزء ساختاری و مفهومی معمول در مقاله های علمی - پژوهشی 

​​​​​​​جهت مطالعه متن کامل کلیک نمایید.

برگرفته از:  منصوریان، یزدان، 1388، صد ویژگی یک مقالۀ علمی-پژوهشی خوب. کتاب ماه: کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، شمارۀ 145: صص 66-77.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است