بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
8
شماره‌ها
11
مقالات
127
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
گزارش آماری و پرونده مقالات

تعداد بازدید: 358
تاریخ درج: 1398/10/15
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/15

گزارش آماری و پرونده مقالات از ابتدای انتشار نشریه تا مهرماه 1398

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

74

متوسط زمان تا اولین اقدام

2 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

20 روز

متوسط تعداد داوری

3

متوسط زمان داوری

30 روز

تعداد پذیرش

55

تعداد عدم پذیرش

19

درصد پذیرش

62  %

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

65 روز

 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است