بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
8
شماره‌ها
11
مقالات
127
دسترسی آزاد
13


دریافت رتبه ب از کمیسیون نشریات وزارت علوم
تعداد بازدید: 425

تاریخ درج: یکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩

دو فصلنامه علمی جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام که فعالیت خود را با همکاری انجمن علمی باستانشناسی ایران از سال 1395 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد آغاز کرده است و بر اساس ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم  موفق به دریافت رتبه ب شد. 

تاییدیه نشریه در پرتال نشریات وزارت علوم ​​​​​​​

 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است