+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
جستجو
  • در صورتی که فیلدی پر شود، در جستجو محسوب خواهد شد.
  • «عملگر جستجو»، معادل عملگر منطقی اعمال شده بین فیلد‌های «عنوان»، «نویسنده»، «کلیدواژه» و «چکیده» می‌باشد.
  • در صورت پر کردن فیلدهای «از»/«تا» در قسمت «تاریخ انتشار»، این فیلدها با عملگر منطقی AND لحاظ خواهند شد.
  • به‌منظور جستجوی عبارت‌های مشابه از عملگر % در ابتدا یا انتهای عبارت جستجو استفاده کنید. مثلاً برای یافتن مقالاتی که نام نویسنده‌ی آن احمدرضا احمدی است، می‌توانید در قسمت نویسنده عبارت «احمدرضا%» را وارد کنید.
عملگر منطقی جستجو :   
همه :
عنوان :
نویسنده :
کلیدواژه :
چکیده :
متن مقاله :
تاریخ انتشار
از :
تا :
فهرست مقالات
تعداد نتیجه جستجو: 1
   صفحه: 1 از 1