+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
راهنمای نویسنده

-     برای دريافت فايل راهنمای تهيه مقالات به بخش فايلها مراجعه نماييد.

- برای استفاده بهينه از اين سامانه از مرورگرهای firefox و يا chrome استفاده نماييد.

- در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشيد که مقاله برای مجله پژوهش آب ايران ارسال شود. در اين مورد توجه به دو نکته زير ضروری است:

    1 - در اولين Tab ارسال مقاله عنوان نشريه حتما پژوهش آب ايران باشد در غير اينصورت، عنوان نشريه را به نشريه پژوهش آب ايران تغيير دهيد.

    2- در آخرين Tab قبل از ارسال مقاله توجه نماييد که مقاله برای مجله پژوهش آب ايران ارسال می شود در غير اينصورت بايد در Tab اول عنوان نشريه را تغيير دهيد.

-   در مرحله اول فقط فايل مقاله را به عنوان فايل اصلی پيوست نماييد، فايل اصلی بايد شامل شکلها و جداول باشد. لازم نيست شکل ها و جداول به صورت فايل جداگانه پيوست شود.

-    فايل اصلی مقاله بايد فاقد اطلاعات شخصی نويسنده باشد برای حذف اطلاعات شخصی به فايل راهنما مراجعه نماييد.  

-  در صورتی که مقاله به هر دليل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال نماييد و  به عنوان يک مقاله جديد در سيستم ثبت ننماييد.

قابل ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط مجله برای نويسنده وجود دارد و در صورتيکه نويسنده اصلاحات را انجام ندهد مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

-  هزینه داوری باید بلافاصله بعد از تأیید اولیه مقاله توسط سردبیر صورت گیرد که زمان آن از طریق ایمیل و سامانه مجلات به نویسنده مسؤل مقاله اطلاع داده خواهد شد. در صورت عدم واریز هزینه داوری، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد. همچنین لازم است نگارندگان محترم پس از واریز وجه، کد مقاله و نام مجله را بر روی فیش واریزی نوشته و سپس آن را اسکن کرده و فایل آن را در کارتابل خود فقط و فقط به عنوان رسید فیش بانکی (در قسمت ویرایش مقاله) آپلود کنند تا مراحل داوری مقاله آغاز شود.

- کليه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذيرش و يا عدم پذيرش از طريق سامانه انجام خواهد شد. بنابراين به درخواستهای مربوط به ارسال نامه پذيرش از طريق ايميل ترتیب اثر داده نمی شود.

 

صفحه اول ارسال مقاله

 در صورتیکه نام يکی از نويسندگان مقاله در بانک اطلاعاتی مجله موجود باشد با وارد نمودن ايميل نویسنده و کليک روی نشانگر کنار آن (تصوير زير ) می توان کليه اطلاعات مورد نياز را فراخوان نمود.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی