+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تماس با ما

نشانی: استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد، دانشكده ی دامپزشكي، دفتر نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

کد پستي: 8818634139

تلفکس:03832321669 یا تلفن های 6-03832324401 (داخلي 2258)

پست الکترونیک: ijvcs@journals.sku.ac.ir

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری