+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

به منظور دریافت فایل مربوط به راهنمای تهيه مقالات می توانید به بخش  فايل‌ها و فرم‌ها رجوع کنید.

  •   برای استفاده بهينه از اين سامانه از مرورگرهای firefox و يا chrome استفاده نماييد.
  •   در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشيد که مقاله برای نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایرانارسال شود. در اين مورد توجه به دو نکته زير ضروری است:

1-     در اولين Tab ارسال مقاله، عنوان نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران باشد در غير اينصورت، عنوان نشریه را به نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران تغيير دهيد.

2-     در آخرين Tab نیز قبل از ارسال مقاله توجه نماييد که مقاله برای نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران ارسال می شود در غير اينصورت بايد در Tab اول عنوان نشریه را تغيير دهيد.

  •   در مرحله اول فقط فايل مقاله را به عنوان فايل اصلی پيوست نماييد، فايل اصلی بايد شامل اشکال و جداول باشد. ارسال اشکال و جداول به صورت پیوست فايل جداگانه ضرورتی ندارد.
  •   فايل اصلی مقاله بايد فاقد اطلاعات شخصی نويسنده باشد برای حذف اطلاعات شخصی به فايل راهنما مراجعه نماييد.  
  •   در صورتی که مقاله به هر دليل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال نماييد و  به عنوان يک مقاله جديد در سيستم ثبت ننماييد.

شایان ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط نشریه برای نويسنده وجود دارد و در صورت عدم انجام اصلاحات توسط نويسنده، مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 

  •   کليه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذيرش و يا عدم پذيرش از طريق سامانه انجام خواهد شد. بنابراين به درخواست های مربوط به ارسال نامه پذيرش از طريق ايميل ترتیب اثر داده نمی شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری