+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
ارکان نشریه
اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند دبیران، ویراستار و ناشر امانتدار می ­بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاست ­های یک نشریه را بر عهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است. نخستین وظیفه سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.
سردبیر باید ارزیابی خود را از مقالات دریافتی بدون دخالت نظر شخصی و محتوای فکری خود ارائه دهد.
نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
اعضای هیأت تحریریه هرگز نباید در تصمیم ­گیری هیأت تحریریه در مورد آثار خود شرکت داشته باشند.
هیأت تحریریه باید از داوران بخواهد که در صورت داشتن تضاد در منافع با مقاله ­ای که برای داوری دریافت کرده ­اند مراتب را اعلام کنند و نیز باید از داوران بخواهد که در صورت امکان داوری ناعادلانه از قبول داوری امتناع ورزند.
اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران مسئولیت دارند که منافع خود را که ممکن است در ارائه و بررسی عینی داده ­ها اثر­گذارد اعلام نمایند. این مسئله شامل موارد مربوط به امور مالی (به عنوان نمونه مالکیت انحصاری، مالکیت سهام، حق مشورت، حق ­الزحمه)، امور شخصی، سیاسی، حقوق فکری و یا علائق مذهبی است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان