+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
اصول اخلاقی انتشار مقاله
نویسنده  و ارکان نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر) می ­بایست قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند.
نویسندگان
مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و ارائه دهنده جنبه ­های آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد.
علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی مجله، مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلاً در هیچ مجله ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم ‌زمان ارسال شده باشد و در صورت پذیرش مجله نباید در جای دیگری چاپ شود. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره­ ها، سمپوزیوم­ ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه ­ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شود و در صورت پذیرش مجله نباید در جای دیگری چاپ شود.
مقاله ‌های برگرفته از پایان ­نامه ‌ها و رساله ‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می ‌شود. اما در مقاله ­های دیگر فهرست نام نویسندگان باید دقیقاً نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط بایستی توسط نویسندگان انجام شود. تنها نویسنده مسئول مجاز به ارتباط با دفتر مجله است.
مقاله‌ های ترجمه شده از زبان ­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست. تهیه مقاله باید از هرگونه عمل غیر اخلاقی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، دزدی علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آراء دیگران و ... عاری باشد. در صورتی که اعضای هیأت تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی تردید داشته باشند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ دهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع کند.
اگر نویسنده یا نویسندگان درخواست کنند که مقاله توسط فرد یا افراد مشخصی داوری نشود، هیأت تحریریه باید در انتخاب داوران مورد نظر خود به این مسئله اشاره کنند. در صورت عدم دریافت پاسخ به ­موقع از طرف نویسندگان در اصلاح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله از فرآیند ارزیابی خارج و نویسندگان بایستی مقاله اصلاح شده را به ­صورت مقاله جدید به نشریه ارائه دهند.
امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می ­بایست با ارجاع ­دهی مناسب انجام شود. 
نویسندگان می ­بایست کلیه پشتیبان­ های مالی و یا تجهیزاتی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.
همه نویسندگان مجازند نسبت به تصمیمات هیات تحریریه استیناف کنند و در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی ‌دقتی در مقاله خود شوند، نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان