+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
راهنمای داور
تمام مقالات دریافتی توسط سه داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان داوری خواهد شد.
داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
داوران انتخاب شده می ­بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن اعم از قبول و یا رد داوری قرار دهند.
کلیه اطلاعات موجود در مقالات می ­بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.
داوری مقالات می ­بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ­ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.
توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول ­هایی که در مقاله استفاده شده است می ­بایست با ارجاع ­دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت­های خاصی به وسیله آن حاصل می ­شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می ­شود را نمی ­بایست برای داوری قبول کنند.
داوران گرامی برای مشاهده راهنماي داوری كليك كنيد.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان