+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
راهنمای نویسنده

 برای دريافت فايل راهنمای تهيه مقالات به بخش فايلها مراجعه نماييد.

- برای استفاده بهينه از اين سامانه از مرورگرهای firefox و يا chrome استفاده نماييد.

- در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشيد که مقاله برای مجله جستارهای باستان­شناسی ایران پیش از اسلام ارسال شود.

-   در مرحله اول فقط فايل مقاله را به عنوان فايل اصلی پيوست نماييد، فايل اصلی بايد شامل شکلها و جداول باشد. لازم نيست شکل ها و جداول به صورت فايل جداگانه پيوست شود.

-    فايل اصلی مقاله بايد فاقد اطلاعات شخصی نويسنده باشد برای حذف اطلاعات شخصی كليك كنيد.  

-  در صورتی که مقاله به هر دليل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال نماييد و  به عنوان يک مقاله جديد در سيستم ثبت ننماييد.

قابل ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط مجله برای نويسنده وجود دارد و در صورتي که نويسنده اصلاحات را انجام ندهد مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

کليه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذيرش و يا عدم پذيرش از طريق سامانه انجام خواهد شد. بنابراين به درخواستهای مربوط به ارسال نامه پذيرش از طريق ايميل ترتیب اثر داده نمی شود.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان