+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
فرایند داوری
فرایند پذیرش مقاله:

1ـ پس از ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفاً جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

2ـ در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. با توجه به موضوع مقاله، سردبیر مقاله دریافتی را به دبیر تخصصی مرتبط برای اظهار نظر کارشناسی ارسال می­ نماید. در صورت پذیرش توسط دبیر، مقاله برای انجام فرایند داوری به داوران مرتبط با حوزه تخصصی مقاله ارسال خواهد شد. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به سه داور ارسال خواهد شد.

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

4. در صورت پذیرش توسط داوران، مقاله برای صدور گواهی پذیرش به سردبیر ارسال می­ گردد. هزینه ویراستاری و چاپ مقاله قبل از صدور گواهی چاپ دریافت خواهد شد. تمام فرایندهای اشاره شده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نشریه انجام می­ گردد و نویسندگان می­ توانند در هر مرحله با مراجعه به سامانه نشریه از وضعیت مقاله خود مطلع شوند.

جهت اطلاع از فرآیند دقیق داوری به بخش فایلها مراجعه نمايید.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان