+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
معرفی نشریه
نشریه جستارهای باستان­ شناسی ايران پیش از اسلام، مصمم به انتشار یافته­ های پژوهشی مرتبط با باستان­ شناسی ایران است که به صورت مقالات علمی، مروری، گزارش فنی، گزارش ­های موردی در موضوعاتی نظير:
جدیدترین یافته­ های باستان­ شناسی ایران،
 مبانی نظری باستان ­شناسی،
 باستان-زمین ­شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه­ سنگی،
 باستان­ شناسی دوره ­های نوسنگی، مس-سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار به آنها،
 دستاوردهای کاوش ­ها و بررسی­ های باستان ­شناسی مرتبط با دوره ­های پیش از تاریخ و دوران تاریخی،
 تاریخ ­گذاری جدید و بقایای سالیابی شده از محوطه های پیش از تاریخی و دوران تاریخی،
 مطالعات باستان ­سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه مطالعات باستان ­شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخی، 
متون تاریخی و مطالعات باستان ­شناسی دوران تاریخی (ایلام، ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی)، 
تاثیر فرهنگ و تمدن دوران تاریخی بر دوران اسلامی،
 علوم میان رشته ­ای و جایگاه آنها در باستان ­شناسی،
 باستان ­شناسی و ژنتیک،
 قوم باستان ­شناسی، 
باستان­ شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)
و غیره را ارزیابی نموده و در اختیار مخاطبان و علاقه ­مندان قرار خواهد داد. 
 
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان