+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
راهنمای داور

راهنمای داور

مشاهده چکيده مقاله

در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود اين امکان برای شما وجود دارد تا پيش از پذیرش داوری، چکيده مقاله را مشاهده كنيد؛ به اين منظور روی لينک «چکيده» مقاله مورد نظر که در ستون «عمليات» کارتابلتان قرار دارد، کليک كنيد. پنجره‌ای حاوی چکيده مقاله بازخواهد شد. با کليک بر روی «*» در بالای صفحه می‌توانيد پنجره«چکيده» را ببنديد. گفتنی است امکان مشاهده لينک «چکيده» پس از قبول درخواست داوری وجود نخواهد داشت.

 

قبول درخواست داوری

با کلیک بر روی گزینه «قبول درخواست»، که در ستون «عمليات» کارتابلتان مشاهده می‌کنيد، امکان داوری آن مقاله برای شما فراهم می‌گردد. در صورت پذيرش داوری يک مقاله، وضعيت آن مقاله در کارتابل شما از «درخواست شده» به «داوری شده» تغيير پيدا خواهد کرد.

ستون «تاريخ»، زمان سر رسيد مهلت داوری، که از سوی دبير مقاله برای شما در نظر گرفته شده است، را نمايش می‌دهد.

 

رد درخواست داوری

درصورتی که تمایلی به داوری مقاله ندارید، بر روی لينک «رد درخواست»، که در ستون «عمليات» کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک كنيد. با ظاهر شدن پيغام «آيا مايل به رد درخواست داوری هستيد؟» بر روی دکمه «Ok» کليک کنيد. در صورت عدم اطمينان از رد درخواست داوری بر روی دکمه «Cancel» کليک كنيد.

 

داوری مقاله

پس از پذيرش يک مقاله می‌توانيد برای انجام داوری به طريق زير عمل كنيد:

1. بر روی لينک«داوری» مقاله مورد نظر که در ستون «عمليات» کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک كنيد.

2. پس از مطالعه مقاله فرم داوری را تکميل كنيد. (پاسخگويي به موارد ستاره دار الزامی است)

3. در فرم داوری در قسمت آدرس فايل می‌توانيد در صورت نياز فايلی را به فرم داوری خود ضميمه كنيد.

 4. چنانچه بر روی دکمه «ذخيره» کليک كنيد اطلاعات فرم ذخيره شده اما ارسال نمی‌شود، در اینصورت،  شما  بدون تغییردر وضعیت داوری به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرديد و می‌توانيد در زمان مناسب مجدداٌ بر روی لينک داوری مقاله مورد نظر کليک و فرم ذخيره شده را ارسال کنيد.

5. با کليک روی گزینه «ارسال» اطلاعات ثبت شده، ارسال می‌شود.

6. با کليک بر روی گزینه «بازگشت» بدون ارسال و ذخيره شدن اطلاعات فرم، به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرديد.

7. وضعيت داوری شما درکارتابلتان از «پذيرفته شده» به «داوری شده» تغيير خواهد کرد.

 

گفتگو با نويسنده مقاله

در مواردی که لازم است تا در مورد يک مقاله با نويسنده آن گفتگويي داشته باشيد و يا سوالی بپرسيد می‌توانيد به طريق زير با وی گفتگو و ارتباط برقرار كنيد:

1. در کارتابل خود بر روی گزینه «گفتگو» که در سطر مربوط به يک مقاله قرار دارد کليک کنيد.

2. پنجره «گفتگو» برای شما نمايش داده خواهد شد و شما می‌توانيد پيام خود را در قسمت مربوط وارد کنيد.

3. بر روی گزینه «ارسال» کليک کنيد، پيام برای نويسنده مربوط ارسال می‌گردد.

5. درصورت پذیرش پیام شما از سوی سردبير مقاله، متن پيام در پنجره «ليست گفتگوها» نمايش داده خواهد شد، در غير اين صورت شما پيام ارسالی خود را نمي‌توانيد در پنجره «ليست گفتگوها» مشاهده کنيد.

6. چنانچه نويسنده مقاله به پيام شما پاسخ داده باشد در پنجره « گفتگو‌» می­توانید آن را مشاهده  کنيد و درصورت تمایل، طبق مراحل بالا به وي پاسخ دهيد.

7. با کليک بر روی گزینه «*» بالای صفحه می‌توانيد پنجره «گفتگو» را ببنديد.

 

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي