+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
معرفی نشریه

فصلنامه «پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران» به منظور کمک به ارتقای سطح پژوهش­های علمی در حوزة نقد ادبیات معاصر، از تمامی صاحب­نظران، پژوهشگران و دانشگاهیان محترم برای ارسال مقالات و تحقیقات روش­مند دعوت می­نماید. با توجه به تلاش برای اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تنها مقالاتی پذیرفته و چاپ خواهند شد که با رویکردی پژوهشی و نوآورانه نگاشته شده باشند.

 

برخی از مهم­ترین محورهای مورد نظر مجله (با تأکید بر ادبیات معاصر):

روش­ شناسی تحقیقـات ادبی معاصر

معرفی و کاربرد نظریـه­ های نو در نقـد ادبی

آسیب­ شنـاسی پژوهش­های ادبی

سبک­ شـناسی ادبیات معـاصر

بررسی و تحلیل آثـار ادبی به­ ویژه با رویکـردهای تطبیقی، میـان­ رشته­ ای و ...

فصلنامه از نقد علمی کتاب و مقالات پژوهشی نیز استقبال می­کند.

پژوهشگران و نویسندگان محترم می­توانند پس از ثبت نام در سامانة، مجله نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. شیوه­ نامه نگارش و نحوة ارسال مقالات در بخش­های مربوطه قابل دسترسی است.

 

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي