+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
راهنمای داور

راهنمای داور

o        مشاهده چکيده مقاله:  در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود اين امکان برای شما وجود دارد تا پيش از قبول درخواست داوری آن مقاله, چکيده آن مقاله را مشاهده نماييد. به اين منظور کافی است روی لينک "چکيده" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد. سيستم پنجره‌ای حاوی چکيده مقاله را به شما نمايش خواهد داد. لازم به توضيح است که امکان مشاهده لينک "چکيده" پس از قبول درخواست داوری وجود نخواهد داشت. 

§         با کليک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانيد پنجره "چکيده" را ببنديد.

o       قبول درخواست داوری: در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود می‌توانيد بر روی لينک "قبول درخواست" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد. به اين ترتيب امکان داوری آن مقاله برای شما فراهم می‌گردد.

§         لازم به توضيح است که امکان مشاهده چکيده مقاله پيش از پذيرش و يا رد داوری وجود دارد.

§         در صورت پذيرش داوری يک مقاله, وضعيت آن مقاله در کارتابل شما از "درخواست شده" به "داوری شده" تغيير پيدا خواهد کرد.

§         ستون "تاريخ" زمان سررسيد مهلت داوری که از سوی دبير مقاله برای شما در نظر گرفته شده است را نمايش می‌دهد.

§         ستون "تاريخ سررسيد" مدت زمان باقی‌مانده تا سررسيد مهلت داوری را نمايش می‌دهد.

o       رد درخواست داوری: در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود می‌توانيد برای رد آن به طريق زير عمل نماييد: 

1.      بر روی لينک "رد درخواست" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     سيستم پيغام"آيا مايل به رد درخواست داوری هستيد؟" را به شما نمايش می‌دهددر صورت اطمينان بر روی دکمه "Ok" کليک کنيد. 

§         در صورت عدم اطمينان از رد درخواست داوری بر روی دکمه "Cancel" کليک نماييد.

3.     مقاله مورد نظر از کارتابلتان حذف خواهد شد و شما پيغام "عمليات رد درخواست داوری با موفقيت انجام شد" را در بالای "جعبه مقالات" مشاهده خواهيد کرد.

§         لازم به توضيح است که امکان مشاهده چکيده مقاله پيش از پذيرش و يا رد داوری وجود دارد.

o       داوری مقاله: پس از پذيرش يک مقاله می‌توانيد برای انجام داوری به طريق زير عمل نماييد: 

1.      بر روی لينک "داوری" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد

 

2.     پس از مطالعه مقاله فرم داوری را تکميل نماييد(پاسخگويي موارد ستاره دار الزامی است)

3.     در فرم داوری در قسمت آدرس فايل می‌توانيد در صورت نياز فايلی را به فرم داوری خود ضميمه نماييد که برای اين منظور لازم است تا بر روی دکمه "Browse" کليک کنيد و مسيری را که فايل مورد نظر در آن قرار دارد جستجو کرده, آن را انتخاب نماييد تا آدرس آن به قسمت "آدرس فايل:" اضافه شود.

4.     چنانچه بر روی دکمه "ذخيره" کليک نماييد اطلاعات فرم ذخيره شده ولی ارسال نمی‌شود در نتيجه به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرديد و وضعيت داوری شما نيز تغيير نخواهد کرد و می‌توانيد در زمان مناسب مجدداٌ بر روی لينک داوری مقاله مورد نظر کليک کنيد و فرم ذخيره شده را ارسال نماييد.

§         لازم به توضيح است که در صورت پر نکردن تمام فرم‌های اجباری, سيستم اجازه ذخيره اطلاعات را به شما نخواهد داد و پيغام "پر کردن اين فيلد اجباری است" را روی تمام فيلدهای اجباری دريافت می‌کنيد.

5.     با کليک روی دکمه "ارسال" اطلاعات ثبت شده, ارسال می‌شود.

§         با کليک بر روی دکمه "بازگشت" بدون ارسال و ذخيره شدن اطلاعات فرم, به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرديد.

6.     وضعيت داوری شما درکارتابلتان از "پذيرفته شده" به "داوری شده" تغيير خواهد کرد.

7.     ستون "تاريخ" تاريخ انجام داوری را نمايش می‌دهد.

o       گفتگو با نويسنده مقاله: در مواردی که لازم است تا در مورد يک مقاله با نويسنده آن گفتگويي داشته باشيد و يا سوالی بپرسيد می‌توانيد به طريق زير با وی گفتگو کرده و ارتباط برقرار نماييد: 

1.     در کارتابل خود بر روی لينک "گفتگو" که در سطر مربوط به يک مقاله قرار دارد کليک کنيد تا بتوانيد به نويسنده آن مقاله پيامی بفرستيد. 

2.     سيستم پنجره "گفتگو" را به شما نمايش می‌دهد و شما می‌توانيد پيام خود را در قسمت مربوطه وارد نماييد.

3.     بر روی دکمه "ارسال" کليک کنيد. پيام برای نويسنده مربوطه ارسال می‌گردد.

4.     سيستم در پنجره "ليست گفتگوها" پيغام "متن گفتگو فرستاده شد." را به شما نمايش می‌دهد.

5.     پس از آن که سردبير مقاله, پيام شما را قبول کند, متن پيام در پنجره "ليست گفتگوها"ی شما نمايش داده خواهد شد. در غير اين صورت شما پيام ارسالی خود را نمي‌توانيد در پنجره "ليست گفتگوها" مشاهده نماييد.

§         چنانچه نويسنده مقاله به پيام شما پاسخ داده باشد در پنجره " گفتگو‌" پيامی که از نويسنده مقاله دريافت کرده‌ايد را مشاهده می‌نماييد و می‌توانيد مطابق مراحل بالا به وي پاسخ دهيد. 

§         با کليک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانيد پنجره "گفتگو" را ببنديد.

o       دريافت Email: شما اين امکان را دارا می‌باشيد تا در چند گام از چرخه داوری Email دريافت نماييد. اين قابليت به اين منظور در نظر گرفته شده است تا شما بتوانيد علاوه بر اطلاعاتی که در کارتابلتان از وضعيت داوری خود در مورد مقالات مختلف کسب می‌نماييد, اطلاعات تکميلی نيز در اين زمينه دريافت کنيد. در زير به موردی که سيستم به آدرس پست الکترونيک شما Email ارسال می‌کند اشاره می‌گردد: 

-      زمانيکه که دبير يک مقاله درخواستی مبنی بر پذيرش داوری آن مقاله به شما ارسال می‌کند يکEmail  حاوی درخواست داوری, از سوی سيستم دريافت می‌نماييد.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي