آخرین شماره‌ها

+ - پژوهش آب ايران
+ - نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
+ - بیماری های مشترك انسان و دام
+ - پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
+ - پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مرور بر اساس طبقه بندی
‏۱۳۹۲/۰۱/۰۶

دريافت مقالات فقط از طريق سامانه مجلات

قابل توجه محققان و نويسندگان محترم:
از ابتداي سال 1392 كليه مراحل، از دريافت تا اعلام نظر نهايي، به صورت الكترونيك انجام مي شود. بنابراين كليه نويسندگان مقالات خود را فقط از طريق سامانه مديريت مجلات ارسال نمايند و از ارسال مقاله به صورت كاغذي و يا از طريق ايميل خودداري نمايند.