آخرین شماره‌ها

+ - پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
+ - جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام
+ - گياه زراعی و تنشهای محيطی
+ - پژوهش آب ايران
+ - نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
+ - پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مرور بر اساس طبقه بندی
‏۱۳۹۲/۱۰/۰۴

دریافت مقاله برای مجله گیاه و تنشهای محیطی

مجله گیاه زراعي و تنش‌های از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نمود، پژوهشگران می توانند مقالات خود را برای بررسی و چاپ به این مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است که کلیات مجله توسط کمیسیون نشریان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مورد تایید قرار گرفته است که پس ازطی مراحل قانونی و تاييد کمیسیون نشريات مجوز پژوهشی دریافت خواهد نمود.