+ - دوره ۱۱ ‏()
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
پژوهش آب ايران
‏۱۳۹۴/۰۸/۱۲

نسخه نهایی جلد 17

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند نسخه نهایی جلد 17 مجله پژوهش آب ایران بر روی وب سایت این مجله قرار گرفته و قابل استفاده می باشد. نسخه چاپی نیز به زودی به آدرس نویسندگان ارسال خواهد شد.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر منوچهر حيدرپور
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی