+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۲)
بیماری های مشترك انسان و دام

نشريه بيماري‌هاي مشترك انسان و دام طی نامه شماره   مورخ  1390 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرديد.

نويسندگان محترم، لازم است قبل از ارسال مقاله، نکات مندرج در صفحه راهنمای نويسندگان را مطالعه نمايند.

داوران محترم برای آشنايي با نحوه کار سامانه می توانند به بخش راهنمای داور در منوی راهنما مراجعه نمايند.

برای ارتباط با مجله، نظرات و پيامهای خود را به ايميل مجله ارسال نماييد و از ارسال پيام به مدير سيستم خودداری نماييد.

از ارسال پاسخ به ايميل هايي که به صورت خودکار از سامانه ارسال می شود، خودداری فرماييد

شماره جاری (دوره: ۲، شماره: ۲)

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر خداداد پيرعلی
سردبیر:
دکتر مرتضی حسینی نژاد
مدیر داخلی:
دکتر فرزانه حسيني