+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
نشریه مديريت خاک

مجله مديريت خاك طی نامه شماره   مورخ  1391 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرديد.

نويسندگان محترم، لازم است قبل از ارسال مقاله، نکات مندرج در صفحه راهنمای نويسندگان را مطالعه نمايند.

داوران محترم برای آشنايي با نحوه کار سامانه می توانند به بخش راهنمای داور در منوی راهنما مراجعه نمايند.

برای ارتباط با مجله، نظرات و پيامهای خود را به ايميل مجله ارسال نماييد و از ارسال پيام به مدير سيستم خودداری نماييد.

از ارسال پاسخ به ايميل هايي که به صورت خودکار از سامانه ارسال می شود، خودداری فرماييد

شماره جاری (دوره: ۳، شماره: ۲)

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر عليرضا حسين‌پور
مدیر داخلی:
دکتر حمیدرضا متقیان