+ - دوره دوم ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره اول ‏(۱۳۹۳)

مجله پژوهش در تغذيه دام طی نامه شماره 21268/92  مورخ  11/08/1392 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرديد.

 

پژوهش در تغذيه دام

مجله پژوهش در تغذيه دام طی نامه شماره 21268/92  مورخ  11/08/1392 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرديد.

نويسندگان محترم، لازم است قبل از ارسال مقاله، نکات مندرج در صفحه راهنمای نويسندگان را مطالعه نمايند.

داوران محترم برای آشنايي با نحوه کار سامانه می توانند به بخش راهنمای داور در منوی راهنما مراجعه نمايند.

برای ارتباط با مجله، نظرات و پيامهای خود را به ايميل مجله ارسال نماييد و از ارسال پيام به مدير سيستم خودداری نماييد.

از ارسال پاسخ به ايميل هايي که به صورت خودکار از سامانه ارسال می شود، خودداری فرماييد

شماره جاری (دوره: دوم، شماره: سوم)

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر فریبرز خواجعلی
مدیر داخلی:
دکتر محمدرضا اکبری