+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
فرم‌ها و فایل‌ها: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
نام فایلتوضیح فایل
inforemove.pdf حذف اطلاعات شخصي از فايل word
Final Format.doc فرمت نهایی
Final Format.pdf فرمت نهایی
ijvcs-iranian journal of veterinay clinical sciences.ens endnote style
راهنمای تهیه مقاله.pdf راهنمای تهیه مقاله
راهنمای تهیه مقاله.doc راهنمای تهیه مقاله
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری