+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
فرم‌ها و فایل‌ها: جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام
نام فایلتوضیح فایل
Referee Guidance.docx راهنمای داور
Review process.jpg فرآیند داوری
Inforemove.pdf حذف اطلاعات شخصی نویسنده از فایل ورد
Final Format IAEJ.docx فرمت نهايي مقاله
Title Page.docx صفحه مشخصات نويسندگان
Author Guidance.doc راهنماي نويسنده
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان