آخرین شماره‌ها

+ - پژوهش آب ايران
+ - نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
+ - بیماری های مشترك انسان و دام
+ - پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
+ - پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مرور بر اساس طبقه بندی
پربازدیدترین مقالات
۱.  پهنه بندي سيلاب در شبكه رودخانه هاي استان گلستان با استفاده از GIS
نویسندگان مقاله: شعبانلو، سعيد -صدقي، حسين -ثقفيان، بهرام -موسوي جهرمي، سيد حبيب پژوهش آب ايران
۲.  بررسي آزمايشگاهي مشخصات جهش هيدروليكي كنترل شده توسط آستانه لبه تيز در حوضچه‌هاي آرامش واگرا
نویسندگان مقاله: گُرد نوشهري، امير -اميد، محمد حسين -كوچك زاده، صلاح پژوهش آب ايران
۳.  ارزیابی ساختمانهای مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک
نویسندگان مقاله: قنادزاده، محمد علی -داوري، كامران -قهرمان، بیژن پژوهش آب ايران
۴.  بررسي طرح های انتقال آب بين حوضه اي با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردي: تونل بهشت آباد)
نویسندگان مقاله: سعيدي نيا، مهري -صمدي بروجني، حسين -فتاحي، روح الله پژوهش آب ايران
۵.  تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت قزوين
نویسندگان مقاله: محمدي‌، مسعود -محمدي‌قلعه‌ني، مهدي -ابراهيمي، كيومرث پژوهش آب ايران
۶.  بررسی ارجحیت بین دو روش معمول UMPS و VAS در ارزیابی درد پس از عمل جراحی در سگ
نویسندگان مقاله: آذين توكلي-حسين كاظمي مهرجردي-محد حسين آقايي ميبدي نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
۷.  بررسي آلودگي آب رودخانه زيلكي رود در استان گيلان
نویسندگان مقاله: يوسفي فلکدهي، عذرا -گلپرور، غلامرضا -صافدل، حسين -لشت نشايي، ميراحمد پژوهش آب ايران
۸.  ارزيابي روش‌هاي مختلف شبيه‌سازي هيدروگراف سيل با استفاده از بسته نرم افزاري HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز چهل¬گزي)
نویسندگان مقاله: کريمي، مريم -ملكي نژاد، حسين -عبقري، هيراد -عزيزيان، محمد صادق پژوهش آب ايران
۹.  مقايسه‌ كارآيي برخي مدل‌هاي نفوذ آب به خاک در خاک‌هاي ورتي‌سول و غير ورتي‌سول
نویسندگان مقاله: مرادي باصري، حسين -قرباني دشتكي، شجاع -خداوردي‌لو، حبيب -خليل مقدم، بيژن -گيوي، جواد پژوهش آب ايران
۱۰.  بررسي شدت خشکسالي¬هاي هواشناسي و هيدرولوژيک در حوضه چغلوندي
نویسندگان مقاله: ملكي نژاد، حسين -سليماني‌مطلق، مهدي پژوهش آب ايران