+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
اثرپذیری نیما از ترجمه¬های آثار ادبي غرب
عنوان (انگلیسی): The influence of translations of west literary works on Nima
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
نویسنده: محمد پورحمدالله
کلیدواژه‌ها : زبان فرانسه ، نيما ، آثار ادبي غرب ، اثرپذيري. ، ترجمه¬هاي فارسي
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): west literature , French , Persian translations , influence , Nima
چکیده:

نيما مقدمات زبان فرانسه را در مدرسه سن لويي فرا گرفت و بعد از ترك مدرسه به خاطر علاقه به ادبيات مغرب زمين،‏ زبان فرانسه را رها نكرد و به كمك فرهنگ لغت و احتمالا به كمك خويشاوندان و دوستان آشنا به زبان فرانسه،‏ توانست متن اصلي برخي آثار فرانسوي را مطالعه كند و از آنها تاثير بپذيرد؛ اما آشنايي نيما به زبان فرانسه و مطالعة برخي آثار به زبان اصلي،‏ موجب نشد كه او به ترجمه هاي فارسيِ آثار ادبي غرب بي¬اعتنا باشد. نيما در خصوص ترجمه¬های فارسی آثار ادبي غرب،‏ اشاراتی دارد که نشان می¬دهد او با علاقه اغلب اين ترجمه¬ها را می¬خوانده و بی¬تردید بخشی از آشنایی او با آثار ادبي غرب و اثرپذیری او از آنها،‏ از راه ترجمه¬هاي فارسي بوده است. هدف اصلي اين مقاله،‏ مطالعة اثرپذيري نيما از ترجمه¬هاي فارسيِ آثار ادبي غرب و نشان دادن نمونه¬هايي از اين تأثيرپذيري بوده است.

چکیده (انگلیسی):

Nima somewhat had familiared the French language. He could study some French text with the help of dictionary and probably some frinds. In this way, Nima influenced of west literary works by original language. Although he was familiared with the French language but was studying Persian translations. Nima has alluded frequently to Persian translations of West literary works that indicate he has reading with interest the majority of Persian translations of west literary works, and certainly part of his familiarity with west literary works and his influence of them has had by the Persian translations. To clarify the issue further has cited some of the references in this article. The main purpose of this article is to show Nima, s influence of Persian translations of West literary works. Yet serious research, has taken place about Nima, s influence of Persian translations of west literary works. This paper is a short step on the field and hope is the beginning of extensive researches.

فایل مقاله : [دریافت (186.9 kB)] ‏516 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي