+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان‌کیست‌های فولیکولی تخمدان در گاو شیری
عنوان (انگلیسی): Study of the effects of prostaglandin E2 on follicular cyst treatment in dairy cow
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: روح الله دهقانی تفتی ، ناصر شمس اسفندآبادی ، ابوالفضل شیرازی ، تقی تکتاز هفشجانی
کلیدواژه‌ها : گاو شیری ، پروستاگلاندین E2 ، كیست فولیكولی ، درمان
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Dairy cow , Follicular cyst , treatment , Prostaglandin E2
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان کیست‌های فولیکولی در گاو شیری بود. تعداد 95 رأس گاو شیری مبتلا به کیست فولیکولی در بازه زمانی 5 ماهه در گاوداری زاگرس شهرستان شهرکرد انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند؛ گروه اول 200 میکروگرم گنادرولین استات،‏ گروه دوم 1 میلی‌گرم دینوپروستون،‏ گروه سوم 2 میلی‌گرم دینوپروستون و گروه شاهد 2میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی به صورت عضلانی در روز تشخیص کیست دریافت کردند. در 3 گروه درمانی 9 روز بعد،‏ حیوانات 500 میکروگرم کلوپروستنول و در گروه شاهد 2 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی به صورت عضلانی دریافت کردند. گاوهایی که در بازه زمانی 7 روزه بعد از تزریق کلوپروستنول فحل شده،‏ بر اساس قاعده‌ی am-pm تلقیح شده و مابقی دام‌ها در روز 2±18 مورد معاینه مجدد قرار گرفتند. به منظور اندازه‌گیری سطح سرمی پروژسترون،‏ نمونه خون در روز اول و نهم گرفته شد. فراوانی میزان تلقیح بعد از درمان در گروه‌های درمانی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشت (05‎/0p<) ولی بین گروه‌های درمانی اختلاف معنادار نبود (05‎/0

چکیده (انگلیسی):

The aim of the present study was to evaluate the effects of PGE2 on follicular cyst treatment in dairy cow. A total of 95 lactating dairy cows with follicular cyst were selected for a 5-month period study were performed in Zagros farm in Shahrekord.The animals were randomly divided into 4 groups; the first group received 200 µg Gonaderoline Acetate, the second received 1 mg Dinoproston, the third group received 2 mg Dinoproston and finally control group which received 2 ml normal saline. 9 days later animals in first three treatment groups were received 500 µg Cloprostenol and animals in control group received 2 ml normal saline. Cows which showed heat in 7 days period after cloprostenol injection were artificially inseminated according to am-pm rule and the remaining animals were re-examined at day 18 ± 2. To measure the concentration of serum progesterone, blood samples were collected at the first and ninth days. Submission rate was singnificantly higher in treatment groups compared to control group (p<0.05) but there were no significant differences among treatment groups (p>0.05). Conception rate at the first service and the percent of different types of cysts in re-test after treatments were not significantly different (p>0.05). Serum levels of progesterone in the first and third groups compared to the second and control groups were significantly increased in 9 days (p<0.05). According to our results, prostaglandin E2 at doses of 1 and 2 mg does not have acceptable effects on the treatment of follicular cysts in dairy cow.

فایل مقاله : [دریافت (1.0 MB)] ‏205 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری