+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
مطالعه اثرات ویتامین E و سلنیوم بر سمیت آرسنیک و نقش آن ها در جوجه درآوری
عنوان (انگلیسی): Effects of vitamin E and selenium on arsenic toxicity and the role of them in hatchability
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: زهرا عابدی زاده ، محمد جهانتیغ ، داریوش سعادتی ، احمد عزیزی مقدم
کلیدواژه‌ها : آرسنیك ، سلنیوم ، جوجه‌درآوری ، تخم‌مرغ ، ویتامینE
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): selenium , arsenic , hatching , egg , vitamin E
چکیده:

چكيده
آرسنیک جزء عناصر سمی است که به‌طور طبیعی و نیز صنعتی در محیط وجود دارد و امکان انتقال آن،‏ از طریق آب و غذا به طیور محتمل است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر آرسنیک روی جوجه‌درآوری و نیز احتمال خنثی‌سازی تأثیر آن به‌وسیله افزودن ویتامین E و سلنیوم انجام شد. بدین منظور تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار تهیه و در دستگاه جوجه‌کشی قرار گرفت. در روز هفتم انکوباسیون 192 تخم‌مرغ دارای جنین زنده به چهار گروه مساوی تقسیم و مقدار یک‌دهم میلی‌لیتر از مواد مورد نظر داخل کیسه هوایی تزریق شد. به گروه اول (گروه شاهد) آب مقطر،‏ به گروه دوم محلول اکسید‌ آرسنیک ،‏ به گروه سوم محلول ویتامین E و سلنیوم و به گروه چهارم محلول ویتامین E،‏ سلنیوم و اکسید ‌آرسنیک تزریق شد. پس از تزریق،‏ تخم‌مرغ‌ها مجدداً به دستگاه جوجه‌کشی منتقل شدند. میزان جوجه‌درآوری و وزن جوجه‌ها در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. میزان جوجه‌درآوری در گروه 1،‏ گروه 2 ،‏ گروه 3 و گروه 4 به ترتیب برابر 92%،‏ 67%،‏ 98% و 83% بود. آزمون آماری نشان داد که میزان جوجه‌درآوری در گروه‌های مختلف آزمایش تفاوت معنی‌داری دارد. مشخص گردید که تزریق آرسنیک به طور معنی‌داری میزان جوجه‌درآوری را کاهش داده است و تزریق ویتامین E و سلنیوم میزان جوجه درآوری را به‌طور معنی‌داری افزایش داده است؛ همچنین میانگین وزن جوجه‌های یک روزه در گروه‌های مختلف تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر داشت.

چکیده (انگلیسی):

Summary:
Arsenic is a toxic element that exists in mineral and industrial resources. The poultry can be contaminated with arsenic through water and food. This study was conducted to determine the effects of an in-ovo injection of arsenic on the hatchability. In addition, Influence of vitamin E and selenium to neutralize the effect of arsenic was investigated. Fertilized eggs that were obtained from a Broiler breeder farm were placed in incubator. On the seventh day of incubation, 192 embryonated eggs were divided into four groups of 48 eggs and 0.1 ml of solution was injected into air sacs. The eggs of group I (control group), Group II, Group III and Group IV were injected respectively distilled water, arsenic oxide, a blend of selenium and vitamin E and a blend of selenium, vitamin E and arsenic oxide. Then the eggs were returned to the incubator. Hatchability and weight of the newly hatched chicken were measured. Rate of hatchability in group I (control), group II (arsenic), Group III (vitamin E and selenium) and Group IV (vitamin E, selenium and arsenic) were respectively 92%, 67%, 98% and 83%. The results showed that the hatchability was significantly different between groups. It was found that injection of arsenic significantly reduced hatchability and injection of vitamin E and selenium significantly increased hatchability. Also It was found that the average weight chickens was significantly different between groups.

فایل مقاله : [دریافت (765.5 kB)] ‏160 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری