+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان
عنوان (انگلیسی): Gerdi Domain, Collection of the Sistan Archaeology
نشریه: جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام
شماره: جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام (دوره: ۱ ، شماره: ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵)
نویسنده: رضا مهرآفرین ، سیدرسول موسوی حاجی
کلیدواژه‌ها : دوران تاریخی ، بررسی باستان شناسی ، عصر مفرغ ، سیستان ، دوره اسلامی ، حوزه گردی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Historical period , Iron Age , Gerdi domain , Sistan , Archaeological Survey , Islamic era
چکیده:

سیستان با دارا بودن 22 حوزه¬ی جغرافیایی و مساحتی بالغ بر 8500 کیلومتر مربع در شرق ایران،‏ یکی از مناطق بسیار مهم ایران در زمینه¬ی آثار باستانی به¬شمار می¬رود. چنان که در بررسی¬های میدانی باستان¬شناختی سیستان حدود 1662 مکان باستانی در آن شناسایی گردید که در این میان حوزه گردی با 664 کیلومتر مربع وسعت،‏ حدود 485 محوطه¬ی باستانی دارد که این رقم بیش از هر یک از دیگر حوزه¬های باستانی این منطقه است. حوزه¬ی گردی در جنوب سیستان و در بخش غیر مسکون و کاملاً بیابانی آن واقع شده و در حقیقت جزیی از کویر ایران محسوب می¬گردد. نتیجه¬ی بررسی¬های میدانی باستان¬شناختی در این حوزه نشان داد که از کل محوطه¬های شناسایی شده،‏ 337 محوطه به عصر مفرغ،‏ 202 محوطه به دوران تاریخی و 97 محوطه به دوره¬ی اسلامی تعلق دارند. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از محوطه¬ها دارای دو یا سه دوره¬ی استقراری مختلف مانند پیش از تاریخ،‏ دوران تاریخی و یا اسلامی می¬باشند.
سیستان با دارا بودن 22 حوزه¬ی جغرافیایی و مساحتی بالغ بر 8500 کیلومتر مربع در شرق ایران،‏ یکی از مناطق بسیار مهم ایران در زمینه¬ی آثار باستانی به¬شمار می¬رود. چنان که در بررسی¬های میدانی باستان¬شناختی سیستان حدود 1662 مکان باستانی در آن شناسایی گردید که در این میان حوزه گردی با 664 کیلومتر مربع وسعت،‏ حدود 485 محوطه¬ی باستانی دارد که این رقم بیش از هر یک از دیگر حوزه¬های باستانی این منطقه است. حوزه¬ی گردی در جنوب سیستان و در بخش غیر مسکون و کاملاً بیابانی آن واقع شده و در حقیقت جزیی از کویر ایران محسوب می¬گردد.

چکیده (انگلیسی):

Sistan with an area of over 8500 k.m. in the east of Iran and having 22 geographical domains is one of the most important archaeological regions in Iran. So that, about 1662 archaeological sites were identified on it during the archaeological field surveys. Gerdi domain with an area of 664 k. m in the south of Sistan having 485 archaeological sites is the most numerous archaeological domain in Sistan. It is located in the south of Sistan and in the region by no inhabitants and quite desert. Indeed, Gerdi domain is a part of desert of Iran.
The results of archaeological surveys that performed in this domain are as follows: 337 archaeological sites belong to the Iron Age; 202 sites to the historical period and 97 sites to the Islamic era. It should be notes that some of the archaeological sites have two or three different settlement periods as like as prehistory, historical period or Islamic era.
Sistan with an area of over 8500 k.m. in the east of Iran and having 22 geographical domains is one of the most important archaeological regions in Iran. So that, about 1662 archaeological sites were identified on it during the archaeological field surveys. Gerdi domain with an area of 664 k. m in the south of Sistan having 485 archaeological sites is the most numerous archaeological domain in Sistan. It is located in the south of Sistan and in the region by no inhabitants and quite desert. Indeed, Gerdi domain is a part of desert of Iran.

فایل مقاله : [دریافت (679.4 kB)] ‏268 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان