+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
ارزیابی حساسیت مایت قرمز (Dermanyssus gallinae) جدا شده از مزارع مرغ تخم‎گذار به سموم کنه‎کش
عنوان (انگلیسی): Susceptibility of the poultry red mite, Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) isolated from the layer farms to some acaricides
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: منوچهر عالی مهر ، موسی توسلی ، الهام یوسفیان
کلیدواژه‌ها : سایپرمترین ، آمیتراز ، كارباریل ، مرغ تخم‎گذار ، درمانیسیوس گالینه
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Layer , Dermanyssus gallinae , Cypermethrin , Amitraz , Carbaryl
چکیده:

مایت قرمز طیور،‏Dermanyssus gallinae ،‏ مهمترین انگل خارجی طیور با انتشار جهانی است که سبب کاهش تولید گوشت و تخم مرغ در گله های آلوده ‌می‎گردد. در این بررسی حساسیت مایت‎های قرمز اخذ شده از 8 واحد مرغ تخم‎گذار صنعتی واقع در شمال‎غرب ایران به سموم کنه‎کش آمیتراز(مک تومیل)،‏ کارباریل(مک تاک) و سایپرمترین(سوین) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مایت‎های جمع‎آوری شده از مرغ‎داری‎‎ها با 5 غلظت از هر سم مورد آزمایش قرار گرفتند و آز آب مقطر بعنوان کنترل استفاده شد. به منظور بررسی میزان اثر سموم تعداد 100 مایت ( 5 تکرار 20 عددی) از تمامی سنین به‎ مدت 24 ساعت در تما س با کاغذ‎های آغشته به کنه‎کش‎ها در دمای 20 درجه و رطوبت 60 درصد قرار داده شدند. در این مطالعه متوسط میزان اثر کنه‎کش‎ها با دز پیشنهادی کارخانه‎های سازنده برای سایپرمترین (100 قسمت در میلیون) 38‎/36 درصد،‏ آمیتراز (200 قسمت در میلیون) 86‎/67 درصد و کارباریل (850 قسمت در میلیون) 77‎/70 درصد تعیین شد. اختلاف متوسط میزان اثر سایپرمترین با آمیتراز و کارباریل معنی دار(05‎/0≥P)‎ بود در حالیکه متوسط میزان اثر آمیتراز و کاربایل اختلاف معنی داری(05/≤P)‎ را نشان نداند. کمترین میزان اثر(5‎/11%) برای سم سایپرمترین و بیشترین میزان اثر( 100 % ) برای سم کاربایل در دز توصیه شده مشاهده شد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که جمعیت مایت قرمز شایع در مزارع مرغ تخم‎گذار واقع در شمال‎غرب ایران دارای تحمل بالایی در مقابل سموم کنه‎کش مورد مطالعه را دارد که این موضوع احتمالا بدلیل مصرف طولانی و غیر اصولی این سموم ‌‌است.

چکیده (انگلیسی):

Poultry red mite, Dermanyssus gallinae, is an important ectoparasite in poultry and has impacts on egg and meat production worldwide. Susceptibility of the populations of the red mite to amitraz (Mactomile®), carbaryl (Mac tak®) and cypermethrin (Sevin®) were evaluated gathered from eight naturally infected caged laying poultry farms, which are located in North West of Iran. Twenty mites from all stages were exposed to five concentrations of the acaricides and distillated water was used as control. The test was repeated five times for each concentration of the acaricides. The mites were confined in the test cells at 20°C and humidity of 60% for 24 hours. The mean efficacy of cypermethrin (100 ppm), amitraz (200 ppm) and carbaryl (850 ppm) were 36.38%, 67.68% and 70.77% respectively. The difference of mean efficacy of cypermethrin was significant (P ≤0.05) by amitraz and carbaryl, but the difference between amitraz and carbaryl was not significant (P ≥0.05). The lowest efficacy (11.5%) for cypermethrin and the highest (100%) for carbaryl had been record.
The results showed that the field red mite populations from commercial layer farms in North West of Iran are tolerant to tested acaricides. The poor efficacy of commercially used acaricides that is supported by extensive frequency of red mite in layer farms indicates the need for replacing the old pesticides with more effective pesticides and to set up a better monitoring system for acaricides usage.

فایل مقاله : [دریافت (1.0 MB)] ‏179 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری