+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
بهينه‌سازي زمان- هزينه- کيفيت در مديريت پرورش گاو شيري با استفاده از تلفيق الگوريتم ژنتيک و منطق فازي
عنوان (انگلیسی): Time- cost- quality trade-off in dairying management using integration of genetic algorithms and fuzzy logic
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
نویسنده: محمد شریفی ، عرفان خسروانی مقدم ، پیام حاتمی
کلیدواژه‌ها : تولید شیر ، بهینه‌سازی ، منطق فازی ، الگوریتم ژنتیك
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Optimization. , Fuzzy logic , Genetic algorithms , Milk production
چکیده:

يكي از مسائل بسيار مهم در مديريت تولید،‏ انتخاب بهترين گزينه براي انجام هر كدام از فعاليت‌هاي تولید مي¬باشد،‏ به نحوي كه هزينه و زمان تولید داراي كمترين و کیفیت دارای بیشترین مقدار ممكن باشد. با توجه به تعداد زياد فعاليت¬ها و گزينه-هاي انتخابي براي هر فعاليت،‏ معمولاً اين انتخاب داراي يك جواب منحصر به فرد نمي‌باشد و می‌توان با استفاده از تابع مطلوبیت و اختصاص دادن وزن‌هایی به زمان و هزینه و کیفیت،‏ بهترین جواب را از بین جواب¬های به دست آمده انتخاب نمود. از آنجا که در دنیای واقعی عدم قطعیت وجود دارد،‏ در رسیدن به یک مدیریت دقیق بایستی عدم قطعیت نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله یک مدل ریاضی فازی برای شبکه ای از فعالیت ها پیشنهاد می شود که هر فعالیت در طول پروسه تولید شیر دارای چندین شیوه اجرا می¬باشد تا از میان شیوه های ممکن و موازنه معیارهای آنها با توجه به میزان پذیرش ریسک که با آلفا کات فازی تعریف می شود،‏ بهترین شیوه اجرا برای هر فعالیت مشخص شود. بدین منظور از الگوریتم ژنتیک(NSGA-II)‎ برای حل این مسئله استفاده گردید و به ازای میزان ریسک های مختلف بهترین شیوه های انجام هر فعالیت برای تولید شیر از زایش گاو تا حذف گاو از گله ارائه شد.

چکیده (انگلیسی):

One of the most important issues in the management of production is how to select the best option for each production activity, so that the time and cost of production are minimized and the quality is simultaneously maximized. Considering a large number of activities and possible options for them, this choice does not have a unique solution and can be used the utility function and assign weights to time, cost and quality in order to select the best answer from those obtained. Since in reality a vast amount of uncertainty can be observed, an effective management necessitates dealing with these uncertainty issues. In this study, a fuzzy math model for a chain of activities is suggested to determine the best practical method employed by the milk production process. In order to achieve this goal, fuzzy alpha cut was employed to manage the risk of these series of activities. Accordingly, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II) with fuzzy inputs was used and the best method of implementation for each activity of milk production process from the starting point of cows birth to the ending point of removing these cows from the herd was introduced.

فایل مقاله : [دریافت (267.1 kB)] ‏373 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي