+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی عوامل عفونی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس در جوجه‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری
عنوان (انگلیسی): Study of prevalent microbial involvement in spondylitis in broiler chickens in Chahrmahal-va-Bakhtiyari
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: عزت الله فتحی ، مجید غلامی اهنگران ، حبیب الله امیر احمدی
کلیدواژه‌ها : كشت میكروبی. ، رادیوگرافی ، : اسپوندیلیتیس ، جوجه گوشتی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Microbial culture , Spondilitis , Radiography , Broiler chicken
چکیده:

ااسپوندیلایتیس (kinky back)‎ با ابتلای مهره‌های ستون فقرات به کیفوز مشخص می‌شود و معمولا دارای دلايل عفوني و ميكروبي است. تاکنون گزارشی در مورد شیوع اسپوندیلیتیس در ایران وجود ندارد. در مطالعه حاضر،‏ 13 گله گوشتی با سن 30-45 روزگی،‏ با مشکلات اندام حرکتی انتخاب شدند و مجموعاً از 85 جوجه گوشتی با علایم لنگش نمونه‌گیری شد. پس از آسان‌کشی و کالبدگشایی از مهره‌های دجار ناهنجاری رادیوگراف تهیه شد. پس از انجام راديولوژی،‏ از 43 نمونه كه دارای علایم راديوگرافي از جمله تغيير شكل مهره ها و پاسخ استخواني در نواحي ستون فقرات بودند از محل ضايعه كشت باکتریایی و قارچی تهیه شد. نتایج نشان داد از مجموع 85 نمونه دارای علایم بالینی،‏ 43 نمونه دارای علایم رادیوگرافی بودند. در آزمایش کشت میکروبی ،‏38 نمونه دارای آلودگی میکروبی (باكتری اشريشياكلي و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ) ،‏ 2 نمونه آلوده به قارچ بودند و 3 نمونه هیچ‌گونه آلودگی میکروبی و قارچی نداشتند. نتایج نشان می دهد اسپوندیلیت فراوانی بالایی دارد و عوامل میکروبی در ایجاد این بیماری نقش عمده دارند. لذا کنترل بیماری‌های عفونی می‌تواند در کاهش این عارضه پاتولوژیک نقش به سزایی داشته باشد.

چکیده (انگلیسی):

Spondylitis (Kinky back) was characterized by involvement of vertebral column to kyphosis by cause of microbial and infectious agents. Until now, there is no report related Spondylitis prevalence in Iran. In this study, 13 broiler flocks in Chaharmahal-va-Bakhtiyari province, 30-45 days old, with clinical lameness sign were selected. We sampled 85 broilers with clinical lameness sign in these flocks. After euthanizatin and necropsy, the radiograph was prepared from abnormal vertebrates. In samples with disformation of vertebrates and osteic response, bacterial and fungal cultures were prepared from lesions of vertebrates. From 85 cases with clinical sign, 43 samples have radiologic symptoms. In microbial culture 38 samples were infected to bacteria (Escherichia coli and Staphylococcus aurous), 2 samples were infected to fungi, while 3 samples have no infectivity to bacteria and fungi. Results showed that the spondylitis has high prevalence among broilers and the bacterial infections have very important role in this problem. Therefore, controlling of bacterial infection can decrease prevalent of this pathologic lesion.

فایل مقاله : [دریافت (2.3 MB)] ‏202 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری