+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
ارزیابی مقایسه ای اثرات قلبی و تنفسی تزریق داخل جنبی و بین دنده ای بوپی واکائین پس از توراکوتومی در خرگوش ها
عنوان (انگلیسی): The Comparative Study of Cardiopulmonary Effects of Intercostal and Intrapleural Injection of Bupivacaine after Thoracotomy in Rabbits
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: محسن وهار ، محمد اسدی ایرایی ، محمد حسینی ، رضا چنگیزی
کلیدواژه‌ها : بی حسی بین دنده ای ، توراكوتومی ، روش داخل جنبی ، بوپی واكائین
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Thoracotomy , Bupivacaine , Intercostal Anesthesia , Intrapleural Method
چکیده:

بوپی واکائین دارویی برای کاهش احساس درد است که برای جراحی قفسه سینه به¬کار می¬رود. در این جراحی،‏ دو روش بی حسی بین دنده ای و داخل جنبی پس از تزریق داروی بوپی واکائین و تاثیر آن بر سیستم تنفسی و قلبی عروقی مورد ارزیابی قرار گرفت. بوپی واکائین دارویی است که برای بی¬حسی موضعی در جراحی قفسه سینه استفاده می¬شود. در این مطالعه دو روش بی¬حسی بین دنده ای و روش داخل جنبی پس از تزریق داروی بوپی واکائین و تاثیر آن بر سیستم تنفسی و قلبی عروقی با جراحی توراکوتومی مورد ارزیابی قرار گرفت. 15 سر خرگوش نر نژاد سفید نیوزلندی با سن 19 هفته و با وزن متوسط 2 کیلوگرم به سه دسته تقسیم شد که شامل گروه شاهد بدون دریافت بی حسی موضعی (A)‎،‏ گروه بی¬¬حسی به روش بین دنده ای (B)‎ و بی¬حسی به روش داخل جنبی (C)‎ است. در هر سه گروه فاکتور¬هایی نظیر تعداد ضربان قلب،‏ تعداد تنفس،‏ میزان اکسیژن دمی و دی اکسید کربن باز¬دمی در فواصل زمانی مختلف اندازه¬گیری شد. نتایج ما نشان داد که در هر دو گروه بی¬دردی به روش بین دنده ای و داخل جنبی دارای تعداد تنفس،‏ ضربان قلب کمتری در مقایسه با گروه شاهد که داروی بی¬دردی دریافت نکرد می باشد. ما دریافتیم شیوه داخل جنبی نسبت به روش بین دنده ای دارای تاثیر بهتر ی دارد و هر دو روش نسبت به گروه شاهد،‏ موثر¬¬تر واقع شدند.

چکیده (انگلیسی):

Bupivacaine is a medication used to decrease feeling in a specific area and it use in thoracotomy surgery. In this study two anesthesia methods, intercostal and intrapleural methods and that effects on respiratory and cardiovascular system were measured after injection of bupivacaine in thoracotomy surgery. 15 male New Zealand white rabbits aged 19 weeks with average 2 kg weight were divided into the three groups: control group did not receive a local anesthetic (A) and another two other groups, intercostal anesthesia (B) and intrapleural anesthesia (C). In all three groups, heart rate, respiratory rate, spo2 and Etco2 factors were examined in different times. Our results showed respiratory rate and heart rate in groups of B and C (intercostal and intrapleural analgesia) were less than group A that doesn’t received analgesic drug. We found that intrapleural method is effective than intercostal method and both of methods are better than control group.

فایل مقاله : [دریافت (2.2 MB)] ‏135 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری