+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
ارزيابي کمّي عملکرد ايستگاه پمپاژ آب کشاورزي به روش تحليل پوششي داده‌ها (بررسي موردي: ايستگاه پمپاژ اصلي سبيلي استان خوزستان)
عنوان (انگلیسی): Quantitative evaluation of agricultural water pumping station with data envelopment analysis method (Case study: Sabili main pumping station in
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۳)
نویسنده: شریف نژاد، اعظم ، پرورش ریزی، عاطفه
کلیدواژه‌ها : شبكه آبياري و زهكشي ، كارايي ، ارزيابي عملكرد ، تحليل پوششي داده‌ها ، ايستگاه‌ پمپاژ اصلي سبيلي
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Efficiency , Performance evaluation , Sabili main pumping station. , Data Envelopment Analysis method , Irrigation and drainage network
چکیده:

افزايش کارايي ايستگاه‌هاي پمپاژ آب کشاورزي،‏ به دليل سهم بالا در مصرف انرژي و هزينه،‏ مهم است. تاکنون در ارزيابي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي،‏ عملکرد ايستگاه‌هاي پمپاژ ناديده گرفته شده است،‏ در حالي که هر اختلالي در ايستگاه پمپاژ،‏ سبب اختلال در آبگيري و در نتيجه عملکرد شبکه خواهد شد. از آنجا که،‏ روش ارزيابي مشخصي براي اين تأسيسات وجود ندارد،‏ در اين پژوهش روش‌ ارزيابي کمّي تحليل پوششي داده‌ها برای آنها معرفي و پيشنهاد شده است. در اين راستا،‏ پس از معرفي روش و ارائه مدل‌هاي آن،‏ کارايي زماني ايستگاه پمپاژ اصلي سبيلي در سال‌هاي 1380 تا 1389،‏ با نرم‌افزار DEAP2 محاسبه شده است. در اين روش،‏ با معرفي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد،‏ کارايي متوسط ايستگاه سبيلي،‏ 69 درصد به دست آمد. همچنين بالاترين کارايي برابر 100 درصد در سال‌هاي 1380،‏ 1381 و 1389 و کمترين کارايي برابر 21 درصد در سال 1388،‏ محاسبه شد. عمده اين ناکارايي،‏ به دليل هزينه بالاي برق مصرفي است،‏ که با توجه به آن در برنامه‌ريزي و اقدامات کاهش مصرف انرژي،‏ مي‌توان به حداکثر پتانسيل کارايي در بهره‌برداري سيستم پمپاژ رسيد.

چکیده (انگلیسی):

Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.
Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.

Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.
Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.

فایل مقاله : [دریافت (155.4 kB)] ‏223 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی