·       راهنمای دبير

o       قبول کردن مقاله: در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود می‌توانيد بر روی لينک "قبول" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد. به اين ترتيب شما به عنوان دبير آن مقاله انتخاب خواهيد شد.

§         در اين صورت وضعيت مقاله شما از "درخواست شده" به "پذيرفته شده" تغيير کرده و ستون تاريخ سررسيد, تاريخ سررسيد جمع‌بندی را به شما نمايش می‌دهد.

o       رد‌کردن مقاله: در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود می‌توانيد برای رد کردن آن مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.     بر روی لينک "رد" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     سيستم پنجره "رد درخواست" را به شما نمايش می‌دهد که در آن می‌توانيد عنوان مقاله را نيز مشاهده کنيد.

3.     بر روی دکمه "رد" کليک نماييد.

§         چنانچه از تصميم خود منصرف شده باشيد می‌توانيد قبل از کليک بر روی دکمه"رد", بر روی دکمه "لغو" کليک کنيد. به اين ترتيب پنجره "رد درخواست" بسته شده و به کارتابلتان باز مي‌گرديد.

§         با کليک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانيد پنجره "رد درخواست" را ببنديد.

4.     سيستم پيغام "آيا قصد رد داوری مقاله را داريد؟" را به شما نمايش می‌دهد. در صورت اطمينان بر روی دکمه "Ok" کليک نماييد.

§         در صورت عدم اطمينان از رد مقاله بر روی دکمه "Cancel" کليک نماييد.

5.     مقاله مورد نظر از کارتابلتان حذف خواهد شد.

o       مديريت داوران: برای انتخاب داور و ارسال درخواست برای وی و در کل مديريت داوران يک مقاله می‌توان مطابق گام‌های زير عمل کرد:

1.      چنانچه مقاله‌ای را قبول کرده‌ايد بر روی لينک "مديريت داوران" مقاله مورد نظر که در ستون "عمليات" کارتابلتان مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

§         همچنين می‌توانيد با کليک بر روی عنوان مقاله مورد نظر به صفحه "مديريت داوران" دسترسی پيدا کنيد. به اين صورت که بر روی عنوان مقاله کليک کرده و به صفحه مشاهده جزييات مقاله می‌رويد و سپس با کليک بر روی برگه "مديريت داوران" که در بالای صفحه قابل مشاهده است به اين صفحه دسترسی پيدا نماييد.

2.     اضافه کردن داور:

§         در صفحه "مديريت داوران" که سيستم به شما نمايش می‌دهد روی دکمه "اضافه کردن داور" کليک نماييد.

§         در پنجره "جستجو" و در قسمت "مشخصات داور", تمام يا بخشی از مشخصات داور مورد نظر خود را که تمايل به انتخاب وي داريد وارد نماييد. اين مشخصات شامل موارد زير می باشد:

ü      نام

ü      نام خانوادگی

ü      آدرس پست الکترونيک

ü      سازمان: لازم است تا محل‌کار, موسسه يا مرکزی که داور مورد نظر عضو آن می‌باشد را وارد نماييد.

ü      طبقه‌بندی: برای انتخاب طبقه‌بندی داور مورد نظر, ليست بازشونده را باز کرده و موضوع مورد‌نظر خود را انتخاب نماييد. سپس سيستم براساس موضوع انتخاب ‌شده ساير موضوعات زير شاخه را در ليست بازشونده به روز رسانی می‌کند و شما مجددا می‌توانيد يکی از آنها را انتخاب نماييد. با انتخاب لينک "Back" که در کنار ليست بازشونده قرار دارد می‌توانيد طبقه‌بندی انتخابی را حذف کرده و به حالت اوليه برگرديد و مجددا طبقه‌بندی را انتخاب نماييد.

§         بر روی دکمه "جستجو" کليک نماييد.

ü      لازم به ذکر است که می‌توانيد بدون وارد کردن هيچ نوع مشخصاتی از داور, تنها بر روی دکمه "جستجو" کليک نماييد تا تمام داوران موجود در سيستم به شما نمايش داده شود و شما يک يا تعدادی از آنها را انتخاب نماييد.

§         سيستم داوران پيشنهادی را در ليست "داوران انتخاب شده" در پايين صفحه نمايش می‌دهد و شما برای انتخاب هر يک از داوران لازم است تا در کنار نام آنها تيک بزنيد.

ü      لازم به ذکر است که امکان تيک زدن نام چند داور برای انتخاب کردن آنها وجود دارد.

§         بر روی دکمه "انتخاب کردن داور" کليک کنيد.

§         پنجره "جستجو" بسته شده و سيستم مشخصات داوران انتخابي را به جدول "داوری‌های فعال" اضافه می‌کند. مشخصات داوران که شما امکان مشاهده آنها را داريد شامل موارد زير می‌باشد:

ü      نام: نام و نام خانوادگي داور را نمايش می‌دهد.

ü      وضعيت: وضعيت داور را در چرخه داوری نمايش می‌دهد.

ü      تاريخ سررسيد: در ابتدا تاريخ سررسيد پذيرش داوری را نمايش داده و پس از پذيرش داوری مقاله از سوی داور, تاريخ سررسيد داوری را نمايش می‌دهد.

ü      مقالات تحت بررسی فعلي: تعداد مقالاتی را که داور مورد نظر در حال حاضر در دست داوری دارد نمايش می‌دهد.

ü      کارنامه در 6 ماه گذشته: تعداد مقالاتی را که داور مورد نظر در 6 ماه گذشته کار داوری آنها را انجام داده, نمايش می‌دهد.

ü      عمليات: اعمالی را که شما می‌توانيد در هر وضعيت, در مورد يک داور درخواست کنيد در اين ستون نمايش داده می‌شود.

3.     حذف داور:

§         در جدول "داوری‌های فعال" بر روی عمل "حذف" داور مورد نظر که در ستون عمليات قرار دارد کليک نماييد.

§         سيستم پيغام"آيا از حذف داور مطمئن هستيد؟" را نمايش مي‌دهد. در صورت اطمينان از عمل حذف بر روی دکمه "Ok" کليک کنيد.

ü      در صورت عدم اطمينان از عمل حذف بر روی دکمه "Cancel" کليک کنيد تا به صفحه "مديريت داوران" باز گرديد.

§         داور مورد نظر از جدول "داوری‌های فعال" حذف خواهد شد.

ü      لازم به ذکر است که عمل حذف تا زمانی قابل انجام است که هنوز درخواست داوری برای داور ارسال نشده باشد.(عمل "ارسال درخواست" انجام نشده باشد). بعد از انجام ارسال درخواست داوری لينک عمل "حذف" داور مورد نظر حذف خواهد شد.

4.     ارسال درخواست به داور:

§         در جدول "داوری‌های فعال" بر روی عمل "ارسال درخواست" داور مورد نظر که در ستون عمليات قرار دارد کليک نماييد.

§         در پنجره "ارسال درخواست" اطلاعات شخصی داور که شامل: نام, نام‌خانوادگی, آدرس الکترونيک و سازمان می‌باشد نمايش داده می‌شود.

§         در فيلد "تاريخ سررسيد درخواست" که به صورت پيش‌فرض عدد 7 را نمايش می‌دهد, تعداد روز‌های باقی‌مانده تا اتمام زمان پذيرش داوری که مورد نظر شماست را وارد نماييد.

§         در فيلد "تاريخ سررسيد بازبينی", تاريخ مورد نظر خود برای اتمام زمان داوری را وارد نماييد.

ü      لازم به ذکر است که تاريخ شمسی بوده و بايد با فرمت روز /ماه/سال وارد شود. به عنوان مثال: 14/02/1388

§         بر روی دکمه "تاييد" کليک نماييد.

§         پنجره "ارسال درخواست" بسته شده و درخواست برای داور مورد نظر ارسال می‌شود.

ü      با ارسال درخواست برای داور ستون تاريخ سررسيد در جدول "داوری‌های فعال" تاريخ سررسيد پذيرش درخواست را نمايش داده و در ستون وضعيت, وضعيت "درخواست شده" نمايش داده می‌شود.

5.     ارسال مجدد درخواست:

§         پس از ارسال درخواست به يک داور, لينک "ارسال مجدد درخواست" در جدول "داوری‌های فعال"  و در ستون عمليات برای آن داور نمايش داده می‌شود.

§         بر روی لينک "ارسال مجدد درخواست" کليک کنيد.

§         در پنجره "ارسال مجدد درخواست" اطلاعات شخصی داور که شامل: نام, نام‌خانوادگی, آدرس الکترونيک و سازمان می‌باشد نمايش داده می‌شود.

§         در فيلد "تاريخ سررسيد درخواست" که به صورت پيش‌فرض عدد 14 را نمايش می‌دهد, تعداد روز‌های باقی‌مانده تا اتمام زمان پذيرش داوری که مورد نظر شماست را وارد نماييد.

§         در فيلد "تاريخ سررسيد بازبينی", تاريخ مورد نظر خود برای اتمام زمان داوری را وارد نماييد.

ü      اين فيلد به صورت پيش‌فرض تاريخ سررسيد انجام داوری را که در عمل"ارسال درخواست" آن را تعيين نموديد نمايش می‌دهد که می‌توانيد آن را تغيير دهيد.

ü      لازم به ذکر است که تاريخ شمسی بوده و بايد با فرمت روز /ماه/سال وارد شود. به عنوان مثال: 14/02/1388

§         بر روی دکمه "تاييد" کليک نماييد.

§         پنجره "ارسال مجدد درخواست" بسته شده و درخواست مجدد برای داور مورد نظر ارسال می‌شود.

ü      با ارسال درخواست مجدد برای داور ستون تاريخ سررسيد در جدول "داوری‌های فعال" تاريخ سررسيد پذيرش داوری را که در درخواست مجدد تعيين شده نمايش می‌دهد.

6.     تمديد تاريخ سررسيد:

§         پس از ارسال درخواست به يک داور, لينک "تمديد تاريخ سررسيد" در جدول "داوری‌های فعال" و در ستون عمليات برای آن داور نمايش داده می‌شود و تا قبل از اينکه وضعيت داور مقاله به "داوری شده" تغيير کند, اين لينک برای داور مورد نظر قابل مشاهده خواهد بود.

§         بر روی لينک "تمديد تاريخ سررسيد" کليک کنيد.

§         در پنجره "تمديد تاريخ سررسيد" اطلاعات شخصی داور که شامل: نام, نام‌خانوادگی, آدرس الکترونيک و سازمان می‌باشد نمايش داده می‌شود.

§         در فيلد "تاريخ سررسيد بازبينی", تاريخ مورد نظر خود برای اتمام زمان داوری را وارد نماييد.

ü      اين فيلد به صورت پيش‌فرض تاريخ سررسيد انجام داوری را که در عمل "ارسال درخواست" و يا "ارسال مجدد درخواست" آن را تعيين نموديد نمايش می‌دهد که می‌توانيد آن را تغيير دهيد.

ü      لازم به ذکر است که تاريخ شمسی بوده و بايد با فرمت روز /ماه/سال وارد شود. به عنوان مثال: 14/02/1388

§         بر روی دکمه "تاييد" کليک نماييد.

§         پنجره "تمديد تاريخ سررسيد" بسته شده و تاريخ سررسيد انجام داوری در کارتابل داور مورد نظر به روز رسانی می‌شود.

ü      با تمديد تاريخ سررسيد برای داور, تاريخ سررسيد انجام داوری در ستون تاريخ سررسيد در جدول "داوری‌های فعال" به روز رسانی می‌شود.

7.     لغو درخواست:

§         پس از ارسال درخواست به يک داور, لينک "لغو درخواست" در جدول "داوری‌های فعال" و در ستون عمليات برای آن داور نمايش داده می‌شود و تا قبل از پذيرش درخواست توسط داور اين لينک وجود خواهد داشت ولی به محض اينکه داور, داوری مقاله را پذيرفت و وضعيت مقاله در جدول "داوری‌های فعال" به حالت "در حال داوری" تغيير کرد ديگر اين لينک نمايش داده نخواهد شد.

§         بر روی لينک "لغو درخواست" کليک کنيد.

§         در پنجره "لغو درخواست" اطلاعات شخصی داور که شامل: نام, نام‌خانوادگی, آدرس الکترونيک و وابستگی می‌باشد نمايش داده می‌شود.

§         در کادر توضيحات, دلايل و يا مطالبی را که لازم به بيان آنها مي‌بينيد وارد نموده و بر روی دکمه "لغو درخواست" کليک نماييد و سيستم اين توضيحات را در قالب يک Email برای داور مقاله ارسال خواهد کرد. (لازم به ذکر است که وارد کردن توضيحات اختياری می‌باشد.)

§         ستون وضعيت به حالت "لغو داوری" تغيير خواهد کرد و درخواست لغو خواهد شد.

8.     نمايش فرم داوری: چنانچه داور مقاله‌ای, داوری خود را انجام داده باشد, سطر مربوط به مشخصات آن داور در جدول "داوری‌های تمام شده" در صفحه "مديريت داوران" قرار خواهد گرفت و وضعيت وی نيز به "داوری شده" تغيير خواهد کرد. همچنين اگر دبير مقاله تا قبل از پذيرش درخواست داوری و يا انجام داوری داوران انتخابی مقاله, مقاله را جمع‌بندی نمايد, وضعيت تمام داوران با وضعيت "درخواست شده", "در حال داوری", "رد شده" و "لغو داوری" به "بسته شده" تغيير کرده و سطر مربوط به اين داوران نيز به جدول "داوری‌های تمام شده" منتقل می‌گردد.تمام داورانی که در جدول "داوری‌های تمام شده" قرار دارند در ستون عمليات آنها لينک "نمايش فرم داوری" فعال خواهد بود که به طريق زير می‌توانيد فرم داوری آنها را مشاهده نماييد:

§         بر روی لينک "نمايش فرم داوری" داور مورد نظر کليک نماييد.

§         سيستم برگه داوری را به شما نمايش می‌دهد. چنانچه وضعيت داور انتخابی "داوری شده" باشد فرم داوری وی در اين صفحه قابل مشاهده خواهد بود ولی در صورتی که داور انتخابی وضعيت "بسته شده" را دارا باشد برگه داوری خالی بوده و شامل فرم داوری نخواهد بود.

§         در صورتی که فرم داوری به صورت پيش فرض در اين صفحه بسته بيايد بر روی فلش کوچک کنار نام داور کليک نماييد تا فرم باز شده و فيلدها قابل مشاهده باشند.

§         با کليک روی دکمه "بازگشت" به صفحه اصلی کارتابل خود باز خواهيد گشت.

9.     بازگشت به صفحه اصلی کارتابل:

§         برای اينکه از صفحه "مديريت داوران" به صفحه اصلی کارتابل بازگرديد بر روی دکمه "بازگشت" کليک کنيد.

 

o       جمع‌بندی: برای جمع‌بندی واعلام نظر خود در مورد يک مقاله مي‌توانيد مطابق گام‌های زير عمل نماييد:

1.     برروی لينک "جمع‌بندی" کليک کنيد.

§         همچنين می‌توانيد با کليک بر روی عنوان مقاله مورد نظر به صفحه "جمع‌بندی" دسترسی پيدا کنيد. به اين صورت که بر روی عنوان مقاله کليک کرده و به صفحه مشاهده جزييات مقاله می‌رويد و سپس با کليک بر روی برگه "جمع‌بندی" که در بالای صفحه قابل مشاهده است به اين صفحه دسترسی پيدا نماييد.

§         لازم به ذکر است که اين لينک به محض اينکه شما دبيری مقاله را قبول نماييد هميشه در کارتابلتان فعال و قابل مشاهده می‌باشد و می‌توانيد عمل جمع‌بندی را انجام دهيد.

2.     در صفحه "جمع‌بندی" فرم داوری تمام داوران مقاله قابل مشاهده می‌باشد. پس از ملاحظه جمع‌بندی داوران, از ليست باز شونده "جمع‌بندی", نظر خود را انتخاب کنيد.

3.     در قسمت توضيحات, توضيحاتی را که لازم می‌دانيد وارد نماييد تا سر دبير مقاله آنها را مشاهده نمايد.

§         لازم به ذکر است که وارد کردن توضيحات اجباری بوده و بدون آن عمل ارسال جمع بندی شما انجام نخواهد شد.

4.     چنانچه بر روی دکمه "ذخيره" کليک نماييد توضيحات شما ذخيره شده ولی جمع‌بندی ارسال نمی‌شود در نتيجه به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرديد و وضعيت شما نيز تغيير نخواهد کرد و می‌توانيد در زمان مناسب مجدداٌ بر روی لينک "جمع‌بندی" مقاله مورد نظر کليک کنيد و  پس از انتخاب مجدد يکی از موارد ليست بازشونده "جمع‌بندی" و در صورت نياز اصلاح توضيحات, جمع‌بندی خود را ارسال نماييد.

5.     همچنين با کليک روی دکمه "ارسال" اطلاعات ثبت شده, به سردبير ارسال می‌شود.

§         با کليک بر روی دکمه "بازگشت" بدون ارسال و ذخيره شدن نتيجه جمع‌بندی, به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرديد.

§         وضعيت در کارتابل شما به حالت "جمع‌بندی شده " تغيير خواهد کرد.

o       دريافت Email: شما اين امکان را دارا می‌باشيد تا در بعضی گام‌های چرخه داوری Email دريافت نماييد. اين قابليت به اين منظور در نظر گرفته شده است تا شما بتوانيد علاوه بر اطلاعاتی که در کارتابلتان از وضعيت داوری خود در مورد مقالات مختلف کسب می‌نماييد, اطلاعات تکميلی نيز در اين زمينه دريافت کنيد. در زير به موردی که سيستم به آدرس پست الکترونيک شما Email ارسال می‌کند اشاره می‌کنيم:

1.     زمانيکه که سردبير يک مقاله درخواستی مبنی بر پذيرش دبيری آن مقاله به شما ارسال می‌کند يکEmail  حاوی درخواست پذيرش دبيری مقاله, از سوی سيستم دريافت می‌نماييد.