·       راهنمای عمومی

o       انتخاب زبان سيستم: برای تغيير زبان سيستم, از منوی languages که در نوار ابزار بالای تمام صفحات موجود است, زبان مورد نظر خود برای سيستم را انتخاب نماييد.

o       ورود به سيستم: برای ورود به سيستم لازم است تا مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.     در صفحه ورود به سيستم و در قسمت Sign in (ورود به سيستم) اطلاعات زير را وارد نماييد:

§         شناسه کاربری(User Name): لازم است تا آدرس پست الکترونيکی خود را در اين قسمت وارد کنيد.

§         کلمه عبور: در اين قسمت کلمه عبور خود را که آن را در مرحله ثبت نام در سيستم مشخص کرده‌ايد وارد کنيد.

2.     بر روی دکمه "ورود به سيستم" کليک کنيد.

o       بازگشت به صفحه اصلیHome Page)): اگر در صفحه‌ای غير از صفحه اصلی از کارتابل خود قرار داريد می‌توانيد با کليک بر روی لينک "صفحه اصلی" (Home page) که در نوار ابزار بالای تمام صفحات موجود است, به صفحه اصلی کارتابل خود بازگرديد.

o       تنظيمات: برای ويرايش اطلاعات فردی و نيز تغيير کلمه عبورتان می‌توانيد مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.     بر روی لينک "تنظيمات" (Profile) که در نوار ابزار بالای تمام صفحات قرار دارد کليک نماييد.

2.     در صفحه "تنظيمات" و در قسمت "اطلاعات فردی" می‌توانيد موارد زير را ويرايش نماييد:

§         پيشوند: از بين موارد موجود روی موردی که مناسب می‌دانيد کليک کرده و آن را انتخاب نماييد.

§         جنسيت

§         نام

§         نام ميانی: اين مورد اختياری بوده و در صورت تمايل می‌توانيد آن را پر نماييد.

§         نام خانوادگی

§         نام انگليسی

§         نام ميانی انگليسی

§         نام خانوادگی انگليسی

§         سازمان: لازم است تا محل‌کار, موسسه يا مرکزی که عضو آن هستيد را وارد نماييد.

 

§         مکان: لازم است تا آدرس مکانی را که در آنجا سکونت داريد ذکر نماييد.

§         زبان: با انتخاب "Fa", زبان سيستم فارسی و با انتخاب "En", زبان سيستم انگليسی خواهد شد.

3.     در صورت تمايل به داوری در اين سيستم می‌توانيد گزينه "آيا مايليد در آينده داور مقالات اين نشريه باشيد؟" را تيک بزنيد.

4.     در صورتی که دارای نقش داور در سيستم می‌باشيد می‌توانيد در قسمت "مشخصات بانکی" (Bank Specification), اطلاعات بانکی را که در آن دارای حساب هستيد نيز تکميل و ويرايش نماييد. اين اطلاعات شامل موارد زير می‌باشد:

§         نام: نام بانکی که در آن دارای حساب می‌باشيد را در اين قسمت وارد نماييد.

§         کد: کد شعبه‌ای را که در آن دارای حساب می‌باشيد در اين قسمت وارد نماييد.

§         شعبه: نام شعبه‌ای را که در آن دارای حساب می‌باشيد در اين قسمت وارد نماييد.

§         شماره حساب: شماره حساب خود را در اين قسمت وارد نماييد.

5.     در قسمت "طبقه‌بندی" می‌توانيد از ليست باز شونده اول, دانشکده موردنظر خود که در آن مشغول به فعاليت می‌باشيد را انتخاب نموده و در نتيجه ليست بازشونده دوم براساس دانشکده انتخابی شما, طبقه‌بندی‌های مربوط به آن دانشکده را نمايش می‌دهد و شما قادر خواهيد بود طبقه‌بندی‌هايي که در زمينه کاری شما قرار دارند را انتخاب نماييد.

§         با انتخاب هر طبقه‌بندی بر روی دکمه "اضافه" کليک نماييد. به اين ترتيب مورد مربوطه به ليست طبقه‌بندی‌ها در پايين صفحه اضافه می‌شود.

§         با کليک بر روی لينک "حذف" که در ستون عمليات مربوط به هر طبقه‌بندی قرار دارد, می‌توانيد طبقه‌بندی مورد نظر را حذف نماييد.

6.     بر روی دکمه "ذخيره" کليک کنيد تا تغييرات اعمال شده در سيستم ذخيره گردد.

7.     برای تغيير کلمه عبور, در قسمت "اطلاعات محرمانه" بر روی لينک "تغيير کلمه عبور" کليک نماييد.

8.     پنجره "تغيير کلمه عبور" را مشاهده می‌نماييد.

9.     در قسمت "کلمه عبور فعلی" رمز عبور کنوني خود را وارد نماييد.

10.در قسمت "کلمه عبور جديد" رمز عبور جديد خود را وارد نماييد.

11.در قسمت "تکرار کلمه عبور جديد" رمز عبور جديد خود را مجددا وارد نماييد.

12.بر روی دکمه "ذخيره" کليک نماييد.

13.سيستم پيغام "کلمه عبور با موفقيت تغيير کرد" را برای شما نمايش می‌دهد.

14.بر روی دکمه "تاييد" کليک نماييد.

o       مشاهده مقاله: برای مشاهده جزييات مقاله می‌توانيد بر روی عنوان مقاله مورد نظر خود که در کارتابلتان قرار دارد کليک نماييد تا سيستم صفحه مربوط به نمايش جزييات مقاله را به شما نمايش دهد.

§         لازم به توضيح است که شما در صفحه مشاهده جزييات مقاله اين امکان را دارا می‌باشيد که در قسمت فايل ضميمه, بر روی عنوان فايل کليک کرده و آن را دانلود نماييد. به اين صورت می‌توانيد متن کامل مقاله را در اختيار داشته و بررسی نماييد.

§         لازم به توضيح است که اين امکان برای نقش‌های "مدير سيستم" و "راهبر" در سيستم وجود ندارد.

o       فيلترکردن مقالات در کارتابل براساس وضعيت مقاله: برای فيلتر‌کردن کارتابل خود براساس وضعيت مقالات می‌توانيد از بين موارد نام برده شده در ‌ليست بازشونده "جستجو براساس وضعيت:" که در بالای جعبه مقالات در کارتابلتان قرار دارد يکی را انتخاب کنيد. بدين‌ترتيب تنها تمام مقالاتی که دارای وضعيت انتخابي باشند در جعبه مقالات نمايش داده می‌شوند.

§         لازم به توضيح است که اين امکان تنها در کارتابل نقش‌های "سردبير", "دبير" و "داور" در نظر گرفته شده است.

o       فيلترينگ کارتابل‌ها براساس يک نشريه خاص: در صورتی که دارای نقش دبير, سردبير, اپراتور, راهبر در سيستم باشيد, می‌توانيد مقالات موجود در کارتابل خود را براساس نشريه‌ای خاص فيلتر نماييد. برای اين منظور لازم است تا از ليست بازشونده "نشريه" که در بالای صفحه کارتابلتان قرار دارد, نشريه مورد نظر خود را از بين موارد موجود انتخاب نماييد. موارد موجود در اين ليست بازشونده همان نشرياتی می‌باشند که شما در قسمت "مديريت نشريه‌ها" تعريف نموده‌ايد. در اين حالت شما مقالاتی را در کارتابلتان مشاهده می‌کنيد که برای اين نشريه تعريف شده‌اند.

o       فيلترينگ کارتابل‌ها براساس طبقه‌بندی مقالات: در صورتی که دارای نقش دبير و سردبير در سيستم باشيد, می‌توانيد مقالات موجود در کارتابل خود را براساس طبقه‌بندی مقالات نيز فيلتر نماييد. برای اين منظور لازم است تا از ليست بازشونده "جستجو براساس طبقه‌بندی:" که در بالای جعبه مقالات در کارتابلتان قرار دارد طبقه‌بندی مورد نظر خود را انتخاب نماييد. بدين‌ترتيب تنها تمام مقالاتی که دارای طبقه‌بندی انتخابي باشند در جعبه مقالات نمايش داده می‌شوند.

§         لازم به توضيح است که موارد موجود در ليست بازشونده طبقه‌بندی براساس نشريه انتخابی شما مشخص می‌شود. در اينجا لازم به ياد‌آوری است که انتخاب نشريه توسط ليست بازشونده "نشريه" که در قسمت بالای کارتابلتان قرار دارد انجام می‌شود.

o       فراموش کردن کلمه عبور: چنانچه شما کلمه عبور خود را در سيستم فراموش کرده باشيد می‌توانيد به طريق زير عمل نماييد تا سيستم کلمه عبور جديدی برای ورود در اختيار شما قرار دهد:

1.     در صفحه ورود به سيستم بر روی لينک "کلمه عبور را فراموش کرده‌ايد؟" کليک نماييد.

2.     در پنجره "تغيير کلمه عبور" که سيستم به شما نمايش می‌دهد و در قسمت "شناسه کاربری", شناسه کاربری خود در سيستم را که همان آدرس پست الکترونيکی شما می‌باشد وارد نموده و بر روی دکمه "تغيير کلمه عبور" کليک کنيد.

3.     سيستم پيغام «لطفاً ايميل خود را چك كنيد» را به شما نمايش می‌دهد. در اين مرحله پست الكترونيكی خود را چك نماييد. سيستم ايميلي به‌منظور تغيير دادن كلمه‌ي عبورتان به شما ارسال كرده است. روي پيوند (لينك) داخل ايميل كليك كنيد.

4.     با كليك بر روي اين لينك و در صورت تغيير موفقيت آميز كلمه‌ی عبور، سيستم پيغام «كلمه عبور با موفقيت تغيير كرد» را به شما نشان خواهد داد. در اين صورت مجدداً ايميلي دريافت خواهيد كرد كه حاوي كلمه‌ي عبور جديدتان است.

§         چنانچه شما در قسمت "شناسه کاربری", شناسه‌ای را وارد نماييد که قبلا در سيستم ثبت‌نام و يا ايجاد نشده باشد, سيستم پيغام "چنين کاربری موجود نمی‌باشد" را به شما نمايش می‌دهد.

§         در صورتی که شناسه کاربری وارد شده توسط شما, آدرس پست الکترونيک معتبری که در سيستم تعريف شده است نباشد, سيستم پيغام "آدرس ايميل معتبر نيست" را به شما نمايش می‌دهد.

o       خروج از سيستم: برای خروج از سيستم بر روی لينک "خروج" که در نوار ابزار بالای تمام صفحات قرار دارد کليک نماييد . با اين کار از سيستم خارج شده و به صفحه ورود به سيستم باز می‌گرديد.

·       راهنمای نويسنده

o       ثبت نام در سيستم: چنانچه برای اولين بار است که از اين سيستم استفاده می‌نماييد, لازم است تا پيش از ورود, مطابق مراحل زير در سيستم ثبت نام نماييد:

1.     در صفحه ورود به سيستم و در قسمت ثبت نام(Sign up), بر روی دکمه "ثبت نام" (Sign up)  کليک کنيد.

2.     در صفحه ثبت نام اطلاعات زير را وارد نماييد:

§         آدرس پست الکترونيکی

§         کلمه عبور

§         پيشوند: از بين موارد موجود روی موردی که مناسب می دانيد کليک کرده و آن را انتخاب نماييد.

§         نام

§         نام ميانی: اين مورد اختياری بوده و در صورت تمايل می‌توانيد آن را پر نماييد.

§         نام خانوادگی

§         نام انگليسی

§         نام ميانی انگليسی

§         نام خانوادگی انگليسی

§         سازمان: لازم است تا محل‌کار, موسسه يا مرکزی که عضو آن هستيد را وارد نماييد.

§         مکان: لازم است تا آدرس مکانی را که در آنجا سکونت داريد ذکر نماييد.

§         کلمه امنيتی: کلمه امنيتی را که سيستم به صورت اتفاقی ايجاد کرده و پيشنهاد داده در کادر مربوطه وارد نماييد.

3.     در صورتی که مايل به داوری در اين نشريه هستيد می‌توانيد گزينه "آيا مايليد در آينده داور مقالات اين نشريه باشيد؟" را تيک بزنيد.

4.     پس از مطالعه توافقنامه گزينه "موافقم" را تيک بزنيد تا موافقت خود را با توافقات اعلام نماييد.

5.     برای ثبت اطلاعات خود بر روی دکمه "ثبت نام" کليک کنيد.

6.     Email ارسالی از طرف سيستم که به آدرس پست الکترونيکی شما ارسال شده است را ملاحظه نماييد.

7.     لطفا بر روی لينک موجود در Email ارسالی کليک نماييد و يا آن را کپی کرده و در نوار آدرس جستجوگر خود وارد نماييد تا نام کاربری و رمز عبور شما در سيستم فعال گردد.

8.     اکنون مي‌توانيد با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود, به سيستم وارد شويد.

o       ايجاد مقاله جديد: برای ايجاد يک مقاله جديد و ارسال آن لازم است تا مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.     در کارتابل خود بر روی دکمه "مقاله جديد" کليک نماييد.

2.     در برگه عنوان, ابتدا از ليست بازشونده "نشريه:" نشريه‌ای که قصد ارسال مقاله برای آن را داريد انتخاب نماييد.

§         ليست بازشونده "شماره ويژه:" براساس نشريه انتخابی شما, شماره(های) ويژه مربوط به آن نشريه را نمايش می‌دهد و شما قادر خواهيد بود در صورت تمايل, شماره ويژه‌اي که قصد ارسال مقاله خود به آن را داريد, انتخاب نماييد. لازم به ذکر است که اين مورد اختياری بوده و در صورت نياز می‌توانيد آن را مشخص نماييد.

§         سپس عنوان مقاله مورد نظر خود را وارد کرده و برای رفتن به گام بعدی بر روی دکمه "بعدی" کليک نماييد. لازم به توضيح است که وارد کردن عنوان مقاله اجباری می‌باشد و در صورت وارد نکردن عنوان مقاله و کليک بر روی دکمه "Next",  سيستم پيغام "پر کردن عنوان اجباری است" را به شما نمايش می‌دهد و از ادامه کار جلوگيری می‌نمايد.

§         همچنين می‌توانيد برای رفتن به گام بعدی از کليک بر روی برگه‌ مورد نظر در بالای صفحه استفاده نماييد.

3.     در صفحه ورود اطلاعات نويسنده شما می‌توانيد علاوه بر خودتان که نويسنده اصلی مقاله در سيستم محسوب شده و مشخصاتتان در پايين صفحه و در جدولی نمايش داده می‌شود, نويسندگان ديگر اين مقاله را که با شما همکاری داشته‌اند, اضافه نماييد. به اين منظور لازم است تا مشخصات آنان را نيز که شامل موارد زير است وارد نماييد:

§          پيشوند: از بين موارد موجود روی موردی که مناسب می‌دانيد کليک کرده و آن را انتخاب نماييد.

§         جنسيت

§         در صورت تيک‌زدن گزينه "ارسال نامه الکترونيکی" برای يک نويسنده, از هر  Emailای که در سيستم برای شما ارسال می‌شود, سيستم يک نسخه هم برای نويسنده مورد نظر ارسال می‌نمايد.

§         نام

§         نام ميانی: اين مورد اختياری بوده و در صورت تمايل می‌توانيد آن را پر نماييد.

§         نام خانوادگی

§         سازمان: لازم است تا محل‌کار, موسسه يا مرکزی که عضو آن هستيد را وارد نماييد.

§         آدرس پست الکترونيک

§         مکان: لازم است تا آدرس مکانی را که در آنجا سکونت داريد ذکر نماييد.

4.     بر روی دکمه "اضافه" کليک نماييد.

§         پس از اضافه شدن نويسنده به جدول پايين صفحه می‌توانيد با استفاده از عمليات "بالا" و "پايين" سطر مربوط به هر نويسنده را با نويسنده ديگر جا به جا نموده و به اين روش, ترتيب نويسندگان مقاله را تعيين نماييد.

§         همچنين برای حذف نويسندگان اضافه شده به اين مقاله می‌توانيد بر روی لينک "حذف" در ستون عمليات کليک کنيد تا نويسنده مورد نظر حذف شود. لازم به توضيح است که امکان حذف خودتان که نويسنده اصلی مقاله محسوب می‌شويد در سيستم وجود ندارد.

5.     با کليک روی دکمه "بعدی" به گام بعدی برويد. همچنين می‌توانيد با کليک بر روی دکمه "قبلي" به گام قبلی برگرديد.

6.     در قسمت "چکيده", خلاصه‌ای از موضوع مقاله را ذکر کنيد که واژه‌های به کار رفته در آن دارای يک تعداد حداقل و حداکثر می‌باشد. تعيين حداقل و حداکثر تعداد واژه‌های چکيده توسط مدير سيستم و در زمان ايجاد نشريه جديد انجام شده و تغيير آن نيز توسط خود وی و يا راهبر نشريه مربوطه و در قسمت "مديريت نشريه‌ها" قابل انجام است. لازم به توضيح است که وارد کردن "چکيده" مقاله اجباری می‌باشد.

7.     با کليک روی دکمه "بعدی" و رفتن به گام بعدی لازم است تا تعدادی از "کلمات کليدی" مقاله را ذکر کرده و به گام بعدی برويد. تعيين حداقل و حداکثر تعداد کلمات کليدی توسط مدير سيستم و در زمان ايجاد نشريه جديد انجام شده و تغيير آن نيز توسط خود وی و يا راهبر نشريه مربوطه و در قسمت "مديريت نشريه‌ها" قابل انجام است. لازم به توضيح است که وارد کردن "کلمات کليدی" برای مقاله اجباری می‌باشد.

8.     در قسمت "طبقه‌بندی", طبقه‌بندی‌های مورد نظر خود را که برای اين مقاله مناسب می‌دانيد انتخاب نماييد. به اين منظور از بين موارد نام برده شده در ليست باز شونده "طبقه‌بندی:" يکی را انتخاب نموده و بر روی دکمه "اضافه" کليک نماييد. به اين ترتيب طبقه‌بندی انتخابی شما به جدول "طبقه‌بندی" پايين صفحه اضافه خواهد شد.

§         لازم به توضيح است که انتخاب طبقه‌بندی برای مقاله اجباری بوده و همچنين شما می‌توانيد چند طبقه‌بندی مختلف برای مقاله خود انتخاب نماييد.

§         پس از اضافه‌شدن طبقه‌بندی مقاله به جدول پايين صفحه می‌توانيد با استفاده از عمل "حذف",  آن را از ليست "طبقه‌بندی" مقاله حذف نماييد.

9.     با کليک بر روی دکمه "بعدی" به گام بعدی برويد.

10.در اين مرحله برای اضافه‌کردن فايل ضميمه به مقاله مطابق مراحل زير عمل نماييد:

§         بر روی دکمه "Browse" کليک کنيد و مسيری را که فايل مقاله در آن قرار دارد جستجو کرده, آن را انتخاب نماييد تا آدرس آن به قسمت "آدرس فايل:" اضافه شود.

§         از بين موارد موجود در ليست بازشونده "نوع فايل:"، نوع فايل ارسالی خود را انتخاب نماييد. قابل ذکر است که چنانچه فايل اصلی مقاله خود را ارسال می‌نماييد, گزينه "متن اصلی مقاله" را به عنوان نوع فايل خود انتخاب نماييد و PDF مقاله نيز در مرحله تاييد, از روی فايلی با اين نوع ساخته می‌شود.

§         بر روی دکمه "ضميمه‌کردن فايل" کليک کنيد تا فايل مقاله مورد‌نظر به جدول پايين صفحه اضافه گردد.

لازم به توضيح است که ضميمه‌کردن فايل به مقاله اجباری می‌باشد.

§         پس از اضافه‌شدن فايل مقاله به جدول پايين صفحه می‌توانيد با استفاده از عمل "حذف",  آن را از ليست فايل‌های مقاله حذف نماييد.

11.با کليک بر روی دکمه "بعدی" به گام بعدی برويد.

12.در مرحله "پيشنهاد داور" می‌توانيد داوران پيشنهاديتان را که برای مقاله خود مناسب می‌دانيد, به سيستم اضافه نماييد. به اين منظور لازم است تا موارد نام, نام خانوادگی و آدرس پست الکترونيک داوران پيشنهادی خود را در قسمت مربوطه وارد نماييد و بعد از وارد کردن مشخصات هر داور بر روی دکمه "اضافه" کليک کنيد تا مشخصات داور مورد نظر به جدول پايين صفحه اضافه گردد. تعيين حداقل تعداد داوران پيشنهادی توسط مدير سيستم و در زمان ايجاد نشريه جديد انجام شده و تغيير آن نيز توسط خود وی و يا راهبر نشريه مربوطه و در قسمت "مديريت نشريه‌ها" قابل انجام است.

13.در اين مرحله چنانچه همه گام‌های قبلی را به درستی پشت سر گذاشته باشيد, می‌توانيد با انجام کارهای زير محتويات مقاله خود را تاييد کرده و در سيستم ثبت نماييد:

§         صحت اطلاعات وارد شده در گام‌های قبل را چک نماييد.

§         بر روی فايل ضميمه کليک کرده و آن را ذخيره نماييد.

§          برای موافقت با توافقنامه ذکر شده, گزينه موافقم را تيک بزنيد.

§         آنگاه بر روی دکمه "تاييد" کليک نماييد تا مقاله شما در سيستم ثبت شود.

چنانچه هر کدام از اطلاعات مورد نياز بر ثبت مقاله در سيستم وارد نشده و يا اشکالی داشته باشد, سيستم پيغام خطا نمايش می‌دهد تا اشکالات را رفع کرده و مجددا مقاله را تاييد نماييد.

§         برای برگشت به گام‌های قبلی می‌توانيد از دکمه "قبلی" استفاده نماييد.

o       لغو درخواست: شما پس از ارسال مقاله, در هر مرحله‌ای تا قبل از نهايي شدن مقاله برای چاپ(تا وقتی که مقاله به وضعيت آماده برای چاپ برسد) می‌توانيد از درخواست خود انصراف دهيد. برای اين منظور لازم است تا در کارتابل خود بر روی لينک " لغو درخواست" مقاله مورد نظر که قصد انصراف آن را داريد کليک نماييد. چنانچه سردبير مقاله, با درخواست شما موافقت نمايد وضعيت مقاله شما از "منتظر تاييد انصراف" به وضعيت "انصراف داده شده" تغييرمی‌کند که شما اين تغيير را در ستون وضعيت در کارتابل خود مشاهده خواهيد کرد.

o       گفتگو با داوران مقاله: در صورتی که داور يا داوران مقاله شما گفتگويي را با شما آغاز کنند و پيغامی برای شما بفرستند, شما می‌توانيد به طريق زير با آنها گفتگو کرده و به پيغامشان پاسخ دهيد:

1.     در کارتابل خود بر روی لينک "گفتگو" که در سطر مربوط به يک مقاله قرار دارد کليک کنيد تا بتوانيد به داوران آن مقاله پاسخ دهيد.

§         لازم به توضيح است که اين لينک زمانی در کارتابل شما و برای يک مقاله قابل مشاهده است که داور مقاله گفتگويي را در مورد آن مقاله آغاز کرده باشد.

2.     در پنجره "ليست گفتگو‌ها " پيامی که از داور يا داوران مقاله دريافت کرده‌ايد را مشاهده می‌نماييد. آنگاه برروی دکمه "پاسخ" مربوط به يکی از داوران کليک کنيد.

3.     پاسخ خود را در" صفحه پاسخ" و در قسمت مربوطه بنويسيد.

4.     بر روی دکمه "ارسال" کليک کنيد. به اين صورت پنجره "پاسخ" بسته شده و پيام برای داور مربوطه ارسال می‌گردد.

5.     سيستم در پنجره "ليست گفتگوها" پيغام "متن گفتگو فرستاده شد." را به شما نمايش می‌دهد.

6.     پس از آن که سردبير مقاله, پيام شما را قبول کند, متن پيام در پنجره "ليست گفتگوها"ی شما نمايش داده خواهد شد. در غير اين صورت شما پيام ارسالی خود را نمي‌توانيد در پنجره "ليست گفتگوها" مشاهده نماييد.

§         با کليک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانيد پنجره "گفتگو" را ببنديد.

o       بازبينی مقاله: در صورت وجود لينک "بازبينی" برای يک مقاله, لازم است تا به طريق زير عمل کنيد و مقاله را بازبينی نماييد:

1.     در کارتابل خود بر روی لينک "بازبينی " مربوط به مقاله مورد نظر کليک کنيد.

2.     در اين مرحله که مشابه "ايجاد مقاله جديد" است مي‌توانيد قسمت‌های مختلف مقاله خود را بازبينی و ويرايش نماييد. برای اين کار لازم است تا پس از ويرايش اطلاعات در هر گام با کليک بر روی دکمه "بعدی" به گام بعدی برويد و يا با استفاده از دکمه "قبلی" به گام قبلی برگرديد.

§         همچنين می‌توانيد برای رفتن به گام بعدی و يا رفتن به يک مرحله دلخواه از بازبينی مقاله از کليک بر روی برگه‌های بالای صفحه استفاده نماييد.

3.     در آخرين مرحله با کليک بر روی دکمه "تاييد" اطلاعات ويرايش شده را در سيستم ثبت می‌نماييد. وضعيت مقاله در کارتابلتان به "در حال داوری"  تغيير خواهد کرد.

o       ويرايش مقاله‌های ارسال نشده: مقاله‌هايي که به هر دليلی قبل از انجام عمل تاييد و ثبت در سيستم بسته شوند در برگه "پيش‌نويس" ذخيره شده و امکان ويرايش برای آنها وجود دارد. برای انجام عمل ويرايش مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.      در کارتابل خود بر روی برگه "پيش‌نويس" که در بالای "جعبه مقالات" قرار دارد کليک کنيد.

2.     پس از باز شدن صفحه "پيش‌نويس‌ها" مقاله مورد نظر خود که آن را هنوز در سيستم ثبت نکرده‌ايد, مشاهده می‌نماييد.

3.     بر روی لينک "ويرايش" مقاله مورد نظر کليک کنيد.

4.      در اين مرحله که مشابه "ايجاد مقاله جديد" است مي‌توانيد قسمت‌های مختلف مقاله خود را ويرايش نماييد. برای اين کار لازم است تا پس از ويرايش اطلاعات در هر گام با کليک بر روی دکمه "بعدی" به گام بعدی برويد و يا با استفاده از دکمه "قبلی" به گام قبلی برگرديد.

§         همچنين می‌توانيد برای رفتن به گام بعدی و يا رفتن به يک مرحله دلخواه از بازبينی مقاله از کليک بر روی برگه‌های بالای صفحه استفاده نماييد.

5.     در آخرين مرحله با کليک بر روی دکمه "تاييد" اطلاعات ويرايش شده را در سيستم ثبت می‌نماييد. وضعيت مقاله در کارتابلتان به " در حال داوری " تغيير خواهد کرد.

o       حذف مقاله‌های ارسال نشده: برای حذف يک مقاله از " جعبه پيش‌نويس‌ها" به طريق زير عمل کنيد:

1.     در کارتابل خود بر روی برگه "پيش‌نويس" که در بالای "جعبه مقالات" قرار دارد کليک کنيد.

2.     پس از باز شدن صفحه "پيش‌نويس‌ها" مقاله مورد نظر خود که آن را هنوز در سيستم ثبت نکرده‌ايد, مشاهده می‌نماييد.

3.     بر روی لينک "حذف" مقاله مورد نظر کليک کنيد.

4.     سيستم پيغام"آيا مايل به حذف هستيد؟" را به شما نمايش می‌دهد. در صورت اطمينان بر روی دکمه "Ok" کليک کنيد.

§         در صورت عدم اطمينان از حذف مقاله بر روی دکمه "Cancel" کليک نماييد.

5.     مقاله مورد نظر از "جعبه پيش‌نويس‌ها" حذف خواهد شد و شما پيغام "عمليات حذف مقاله با موفقيت انجام شد" را در بالای "جعبه پيش‌نويس‌ها" مشاهده خواهيد کرد.

o       جمع‌بندی سردبير: شما اين امکان را دارا می‌باشيد که بتوانيد بعد از جمع‌بندی سردبير مقاله, نتيجه جمع‌بندی به همراه توضيحات وی, فرم داوری داوران مقاله و نيز نتيجه جمع‌بندی دبير به همراه توضيحات وی را مشاهده نماييد. لازم به توضيح است که در صورت صلاحديد سردبير همچنين شما می‌توانيد توضيحات داوران و نيز در صورت وجود فايل‌های ارسالی توسط آنها را مشاهده نماييد. برای مشاهده نتايج جمع‌بندی می‌توانيد مطابق گام‌های زير عمل نماييد:

1.     در صورت مشاهده لينک "جمع‌بندی سردبير" برای يک مقاله, بر روی آن کليک نماييد.

2.     سيستم صفحه "جمع‌بندی سردبير" را که حاوی نتايج جمع‌بندی سردبير, دبير و داور‌های مقاله  می‌باشد را به شما نمايش می‌دهد.

3.     پس از مشاهده می‌توانيد بر روی دکمه "بازگشت" کليک نماييد و به صفحه اصلی کارتابل خود باز گرديد.

o       درخواست برای نشر: در صورتی که مقاله شما در چرخه انتشار و پس از ويرايش و تاييد راهبر نشريه, در وضعيت "درخواست برای نشر" قرار گيرد, لينک "درخواست برای نشر" در کارتابل شما و در ستون عمليات مقاله مورد نظر فعال می‌شود. شما می‌توانيد برای ارائه درخواست خود برای انتشار مقاله‌تان مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.     بر روی لينک "درخواست برای نشر" مقاله مورد نظر کليک نماييد.

2.     سيستم برگه تاييد که شامل جزييات مقاله و فايل مربوط به مقاله می‌باشد را به شما نمايش می‌دهد.

3.     پس از مشاهده جزييات مقاله با کليک بر روی عنوان مقاله که در قسمت فايل ضميمه قرار دارد, فايل را نيز مشاهده و يا ذخيره نماييد. اين نسخه از فايل می‌تواند فايل نهايي تاييد و ارسال شده از سوی راهبر نشريه باشد. در اين صورت پس از کليک بر روی عنوان مقاله, سيستم پيغام "To download created PDF file click here" را به شما نمايش می‌دهد و لازم است تا برای دانلود فايل نهايي بر روی آن کليک نماييد.

4.     پس از مطالعه توافقنامه, گزينه موافقم را تيک بزنيد.

5.     در صورت بررسی بخش‌های مختلف نسخه قابل انتشار مقاله و تصميم بر قبول آن, در بخش "جمع‌بندی" که در پايان صفحه مشاهده می‌کنيد گزينه "قبول" را انتخاب نماييد.

§         لازم به توضيح است که در صورت انتخاب گزينه "قبول" شما امکان وارد‌کردن توضيحات را در قسمت "توضيحات"  نخواهيد داشت.

6.     چنانچه پس از بررسی بخش‌های مختلف نسخه قابل انتشار مقاله, تصميم بر رد آن گرفتيد, لازم است تا مطابق گام‌های زير عمل نماييد:

§         در بخش "جمع‌بندی" که در پايان صفحه مشاهده می‌کنيد گزينه "رد" را انتخاب نماييد.

§         در قسمت "توضيحات" موارد لازم و دلايل خود برای رد نسخه قابل انتشار را ذکر کنيد.

ü      لازم به توضيح است که در صورت انتخاب گزينه "رد", پرکردن قسمت توضيحات اجباری بوده و در غير اين صورت سيستم به شما پيغام خطا خواهد داد.

ü      قابل ذکر است که توضيحات شما در کارتابل راهبر نشريه در قالب لينک "توضيحات نويسنده", قابل مشاهده خواهد بود.

7.     در پايان بر روی دکمه "ارسال" کليک نماييد. در صورت عدم وجود خطا در اين مرحله, شما به صفحه اصلی کارتابلتان باز خواهيد گشت. در صورت "قبول", مقاله خود را در وضعيت "آماده برای چاپ" و در صورت "رد", مقاله را در وضعيت "پذيرفته شده" مشاهده خواهيد کرد.

§         چنانچه قبل از جمع‌بندی و کليک بر روی دکمه "ارسال", بر روی دکمه "بازگشت" کليک نماييد به صفحه اصلی کارتابلتان باز خواهيد گشت و نتيجه تصميم‌گيری شما ارسال نمی‌شود.

 

o       مشاهده جمع‌بندی و توضيحات اپراتور: در صورتی که اپراتور نشريه مقاله شما را طی ارزيابی اوليه رد کرده باشد مقاله شما در کارتابلتان دارای وضعيت "رد شده در بازبينی اوليه" قرار خواهد گرفت و لينک‌های "توضيحات اپراتور" و "جمع‌بندی اپراتور" در کارتابلتان و در ستون عمليات مقاله مورد نظر فعال می‌گردد.

1.     . برای مشاهده فرم ارزيابی اپراتور می‌توانيد به طريق زير عمل نماييد:

§         بر روی لينک "جمع‌بندی اپراتور" مقاله مورد نظر کليک نماييد.

§         سيستم صفحه‌ای که شامل فرم ارزيابی اوليه توسط اپراتور و بخش جمع‌بندی وی به همراه توضيحات می‌باشد را به شما نمايش می‌دهد.

§         پس از مشاهده بر روی دکمه "بازگشت" کليک نماييد و در اين صورت سيستم شما را به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گرداند.

2.     چنانچه تنها مايل به مشاهده توضيحات اپراتور در زمينه رد مقاله خود می‌باشيد به طريق زير عمل نماييد:

§         بر روی لينک "توضيحات اپراتور" مقاله مورد نظر کليک نماييد.

§         سيستم پنجره‌ای که شامل توضيحات اپراتور می‌باشد را به شما نمايش می‌دهد.

§         پس از مشاهده بر روی دکمه "*" کليک نماييد و در اين صورت پنجره "توضيحات اپراتور" بسته شده و شما به صفحه اصلی کارتابلتان باز خواهيد گشت.

o       دريافت Email: شما اين امکان را دارا می‌باشيد تا در چند گام از چرخه داوری Email دريافت نماييد. اين قابليت به اين منظور در نظر گرفته شده است تا شما بتوانيد علاوه بر آگاهی از وضعيت مقاله خود با توجه به اطلاعاتی که در کارتابل خود در سيستم مشاهده می‌نماييد, اطلاعات تکميلی نيز در اين زمينه دريافت نماييد. در زير به مواردی که سيستم به آدرس پست الکترونيک شما Email ارسال می‌کند اشاره می‌کنيم:

1.     زمانيکه که در سيستم مقاله‌ای را ثبت می‌کنيد يکEmail  حاوی تاييد ثبت مقاله, از سوی سيستم دريافت می‌نماييد.

2.     زمانيکه که اپراتور مقاله شما را رد کرده باشد يک Email حاوی درخواست بازبينی دريافت می‌نماييد.

3.     زمانيکه که سردبير مقاله  شما را جمع‌بندی کرد يک Email دريافت می‌نماييد که با توجه به نتيجه جمع‌بندی سردبير که می‌تواند پذيرش, رد, بازبينی جزئي و يا کلی مقاله باشد, حاوی متن‌های مختلف خواهد بود.