بازگشت به نشریه
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
55
دسترسی آزاد
0


پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
نقد و برّرسی دیدگاه اشتقاق لفظ جلاله‌ از زبان‌های غیرعربی


دریافت: 1397/10/2 | پذیرش: 1398/8/24 | انتشار: 1398/8/24 

 DOI

نویسندگان
بهزاد ایزدی1

1-دانشگاه شهرکرد،izadi.behzad@yahoo.com461 تعداد دریافت

چکیده

چکیده با توجه به کثرت کاربرد لفظ جلاله در قرآن کریم و اهمیتی که وحی به این کلمه داده‌است و توجه ویژه قرآن‌پژوهان به این واژه تاکنون اقوال و نظریات پراکنده‌ای در زمینه اشتقاق اولیه و معانی گوناگونی برای لفظ جلاله‌ی الله ارایه شده است. به سبب ارتباط مذهبی، فرهنگی و تجاری نزدیکی که بین مردم سریانی زبان ساکن بین‌النهرین و یهودیان عبری و عرب زبان ساکن حدود حیره، شامات و فلسطین با اعراب ساکن حجاز و اطراف آن وجود داشت و تأثیرات متقابل این زبان‌ها بر یکدیگر برخی پژوهشگران مسلمان و مستشرقین در گذشته و حال ادعا کرده‌اند که لفظ سریانی«لاها» و یا واژه عبری«یهوه» سرمنشأ اشتقاق لفظ جلاله در زبان عربی است؛ ولی با نظر به دلایل منقول در کتاب‌های لغت و مبانی زبان‌شناختی و شواهد تاریخی و کاوش در شعر جاهلی، نمی‌توان این ادعا را پذیرفت؛ همچنین اعتقاد شایع و رایج بین لغت‌شناسان عرب و شارحان قرآن کریم نیز اصالت این واژه در زبان عربی است.
واژگان کلیدی

لفظ جلاله  زبان عبری  زبان سریانی  یهوه  لاها دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است