بازگشت به نشریه
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
55
دسترسی آزاد
0


پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
تحلیلی بر آغازآفرینش با نگاهی به تورات، قرآن و انوما الیش


دریافت: 1397/8/21 | پذیرش: 1397/11/15 | انتشار: 1398/2/9 

 DOI

نویسندگان
علی رضا فرهنگ قهفرخی1*، احمدرضا مفتاح2، سعید بینای مطلق3

1-دانشگاه ادیان و مذاهب،al.re.farhang@gmail.com

2-دانشگاه ادیان و مذاهب،mefah555@gmail.com

3-دانشگاه اصفهان،Said_BinayeMotlagh@yahoo.fr1062 تعداد دریافت

چکیده

داستان پیدایش در قرآن و تورات همواره مورد توجه مفسران و نقد جدی منتقدان بوده است؛ تورات این داستان را به طور پیوسته بیان می‌کند حال آنکه قرآن بیشتر از نتایج آن استفاده می‌کند. ما در این مقاله حل سه ابهام مهم را پی می‌گیریم: چرایی تفاوت مراحل آغازین در داستان‌های آفرینش کتب مقدس ابراهیمی، چرایی خطاب جمع به مرتبۀ الهی و نهایتاً چرایی ذکر ترتیبات دوگانه در آفرینش آسمان(ها) و زمین، در تورات و قرآن. در آیات نخست تورات، کلیدهایی برای فهم بهتر داستان آفرینش وجود دارد که با رجوع به اساطیر پیش از آن، قابل رمزگشایی هستند. این مقاله با استناد به اسطورۀ بابلی آفرینش به نام انوما الیش و با نگاهی به فرآیند آفرینش در قرآن و تورات، سعی در تبیین وقایعی دارد که قبل از روز اول آفرینش رخ داده است؛ نتایج این تحقیق در تبیین ساختار الوهیت و مفاهیم مهمی مانند کیفیت وحدت الهی و مطلقیت خدا مفید است و در فهم بهتر خداشناسی ادیان ابراهیمی ما را یاری کند.
واژگان کلیدی

خدا  آفرینش  انوما الیش  تورات  قرآن  اسطوره دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است