بازگشت به نشریه
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
47
دسترسی آزاد
0


پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
پولسِ یهودی: بازخوانی شخصیت پولس نزد مدافعان نگاه نو و پیامدهای آن


دریافت: 1397/4/26 | پذیرش: 1398/2/9 | انتشار: 1398/2/9 

 DOI

نویسندگان
حمیده امیریزدانی1، مهراب صادق نیا2*

1-دانشگاه ادیان و مذاهب ،amiryazdanihamideh@gmail.com

2-دانشگاه ادیان و مذاهب ،amiryazdanihamideh@gmail.com212 تعداد دریافت

چکیده

پولس‌پژوهی و به خصوص آرای اخلاقی او از بحث‌های پرکششِ جهانِ معاصر است و توجّه محققان را در حوزه‌های گوناگون به خود جلب کرده است. او از تأثیرگذارترین و جنجالی‌ترین شخصیت‌ها در تاریخ مسیحیت بوده است و تأثیر او با تغییر پارادایمِ مسیحیتِ مبتنی بر عیسی به مسیحیتِ مبتنی بر مسیح و فرزند خدا، مسیحیت را از تأکید بر رفتار ماشینی و اخلاق‌ِ عینی به تأکید بر ایمان کشانده است. تمایز آن‌چه بدو نسبت داده می‌شود و آن‌چه که از عیسی در اناجیل همدید روایت شده در همیشه‌ی تاریخ برای مفسران مسیحی چالش آفریده است. از این‌رو در نگاه نو به پولس یا NPP که اصطلاح متعارفی در پولس‌پژوهی است به زوایای پنهانی از شخصیت پولس پرداخته می‌شود که در نگاه سنّتی چالش به شمار می‌آمد و یا محل توجّه نبود.متا پیش از دوران معاصر برای قرن‌ها خوانش که از پولس میان محققان رایج بود همان خوانش لوتری و اگوستینی از پولس بود. خوانشی که تکیه بر ایمان امید و محبت برای رستگاری داشت و جایگاهی برای شریعت قائل نبود. وجود کژفهمی نسبت به پولس هم در نگاهِ کاتولیکِ رم و هم در نگاه پروتستان مؤثرترین عاملی بود که محققان را به بازنگری در نگاه سنّتی برانگیخت. محققان یهودی معاصر -که یکی از رویکردهای اصلی نگاه نو به پ‍ولس هستند-بر این باورند پیشینه‌ی یهودی پولس در پولس‌پژوهی سنّتی مغفول مانده است و از این‌روی تفاسیری که همواره در طول تاریخ از او شده است سراسرخطا بوده است. این مقاله در پی روشن کردن این پرسش است که پیش تر چه خوانشی از اخلاق پولس وجود داشته است و امروزه چرا الاهیدانان یهودی مایل هستند این قرائت را از پولس ارائه دهند. این مقاله بر آن است رویکرد محققان یهودی معاصر -که یکی از چهار رویکرد اصلی پولس‌پژوهی در کنار سه رویکرد کاتولیک‌ها، پروتستانت‌ها(لیبرال‌ها)و فمینیست‌ها است -باز نماید. با بررسی کلی آرای پولس‌پژوهان نو می‌توان دریافت نوشته‌های ایشان ناظر به دو وجه است : وجه اوّل بازنگری فهمِ اگوستین وفهم لوتر از پولس و وجه دوم نظر به ماهیتِ یهودیتِ اولیه و پیشینه‌ی یهودی پولس. به این منظور ابتدا به شرح آرا و پیشینه‌ی کارهای دو بنیان‌گذار نگاه نو یعنی ای. پی. ساندرز و جیمزدان خواهیم پرداخت. اندیشه‌ی آنان ناظر به بازخوانی فهم لوتری است و با نمایاندن اهمیّت پیشینه‌ی ‌یهودی پولس، چشم‌انداز تازه‌ای را در این عرصه به روی محققان گشودند. پیش از پرداختن به این مطالب کوته سخنی در باب اصطلاح ‌شناسی نگاه نو به پولس و ریشه‌ی الهیاتی «اخلاق» پولس ذکر می‌گردد.
واژگان کلیدی

نگاه نو به پولسNPP  ای. پی. ساندرز  جیمزدان  پولسِ یهودی  سگال  شریعت. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است