بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
213
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
کنترل پارامتر‌های محیطی مرغداری به کمک ربات متحرک کوچک به منظور بهبود شرایط مرغ‌های تخم گذار


دریافت: 1398/7/28 | پذیرش: 1399/1/5 | انتشار: 1399/3/21 

 DOI

نویسندگان
سامان آبدانان مهدی زاده1*، مرتضی تاکی2، سمیه سالاری3، سمیه امرایی4، زهرا احمدی5

1-مجتمع رامین خوزستان،saman.abdanan@gmail.com

2-خوزستان،Mortezataaki@gmail.com

3-خوزستان،somayehsallary@yahoo.com

4-خوزستان،samraee1@gmail.com

5-خوزستان،ahmadi.zahra7774@gmail.com276 تعداد دریافت

چکیده

در سال‌های اخیر نقش فناوری رباتیک در زمینه مدیریت شرایط مرغداری و افزایش رفاه دام که منتج به افزایش میزان تولید و کاهش هزینه آن می‌شود، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ساخت رباتی به منظور اندازه گیری و ترسیم نمودار توزیع پارامترهای دما، رطوبت، آمونیاک و اکسیژن در سالن مرغداری و اعمال کنترل لازم برای بهینه‌سازی شرایط مرغ‌داری در نقاط مختلف سالن بود. بدین منظور آزمایشی با استفاده از ۷۰۰ قطعه مرغ تخم‌گذار از سن ۲۰ روزگی به بعد به مدت ۲۰روز انجام پذیرفت. به منظور کنترل محلی هر قفس با توجه به متغیر بودن میزان فضولات، فعالیت‌ در پرندگان و همچنین دوری و نزدیکی به تهویه مرغداری، مدار کنترلی برای بهینه‌سازی شرایط هر قفس، تعبیه گردید که این مدار به صورت پشتیبان در نظر گرفته شد و شامل دو عدد فن دور بالا، المان سرد/گرم کننده، مه‌ساز، سنسور سطح آب و پمپ آب بود. با محاسبه خطای جهت‌گیری که اختلاف زاویه‌ای بین جهت‌گیری در مسیر مستقیم و جهت‌گیری واقعی ربات بود سرعت موتور‌ها به صورت خودکار تنظیم می‌شد. میزان انحراف ربات از مسیر از پیش تعیین شده در مسیر مستقیم و هنگام دور زدن محاسبه گردیدو میانگین خطای ربات به ترتیب در هفت نقطه مورد بررسی به ترتیب ۳۴/۱ و ۵/۴ سانتی‌متر بدست آمد. علاوه بر این بر اساس نمودارهای توزیع پارامترهای دما، رطوبت، آمونیاک و اکسیژن نقاط مختلف دارای خطر تعیین و اقدام لازم در خصوص آن صورت گرفت.
واژگان کلیدی

سالن مرغداری  پارامترهای دما  رطوبت  آمونیاک و اکسیژن  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است