بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
215
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تأثیر پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های کیفی ورقه های نازک هلو (رقم آلبرتا)


دریافت: 1398/6/24 | پذیرش: 1398/7/1 | انتشار: 1398/7/23 

 DOI

نویسندگان
رضا یگانه1*، ابوالفضل آخوندزاده یامچی2، احمد کوچک‌زاده3

1-ایران، ایلام،بلوار پژوهش،دانشگاه ایلام،r.yeganeh@ilam.ac.ir

2-دانشگاه ارومیه،aazy65@yahoo.com

3-دانشگاه ایلام، akouchakzadeh@mail.ilam.ac.ir424 تعداد دریافت

چکیده

هلو یکی از مهم‌ترین محصولات باغی ایران است که دارای ضایعات پس از برداشت زیادی می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش ضایعات پس از برداشت فرآوری محصول است. استفاده از امواج فراصوت به‌عنوان پیش‌تیمار نوین در خشک‌کردن مواد غذایی چندین سال است که مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پیش‌تیمار فراصوت با توان بالا بر روند خشک شدن برگه‌های هلو و کیفیت آن می‌باشد. به این منظور تأثیر امواج فراصوت با توان ۷۰ وات و بسامد ۲۸ کیلوهرتز و خیساندن در آب مقطر در سه سطح ۲۰،۱۰ و ۶۰ دقیقه با دو دمای ۶۵ و ۱۰۵ درجه سلسیوس انجام شد. نتایج نشان داد، استفاده از امواج فراصوت به‌عنوان یک پیش‌تیمار قبل از خشک‌کردن، زمان خشک شدن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این باعث کاهش نیروی لازم برای برش و لهیدگی نمونه‌ها گشته و اثر منفی بر رنگ نمونه‌ها نداشته است. بنابراین با نتایج به‌دست‌ آمده می‌توان استنباط کرد که استفاده از امواج فراصوت در خشک‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن برگه‌های هلو، کاهش هزینه، کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت را به دنبال خواهد داشت. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
واژگان کلیدی

برش  خشک‌کردن  رنگ  فراصوت  فشار  هلو. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است