بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
215
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
طراحی و ساخت گلخانه هیدروپونیک کشت خیار مجهز به سامانه کنترل فازی


دریافت: 1398/5/9 | پذیرش: 1398/10/28 | انتشار: 1399/3/12 

 DOI

نویسندگان
حمید خفاجه1، سعید مینایی2، مجید دلاور3، احمد بناکار4*

1-دانشگاه تربیت مدرس،h.Khafajeh@modares.ac.ir

2-دانشگاه تربیت مدرس،minaee@modares.ac.ir

3-دانشگاه تربیت مدرس،M.delavar@modares.ac.ir

4-تهران دانشگاه تربیت مدرس،ah_banakar@yahoo.com231 تعداد دریافت

چکیده

گلخانه‌ها باید یک محیط کنترل شده‌ای برای تولید گیاهان با نور خورشید، درجه حرارت و رطوبت کافی فراهم کنند. شرایط رشدی بهتر در گلخانه‌ها به طور عمده با حفظ دمای داخلی مطلوب رشد گیاه در مقایسه با دمای خارجی گلخانه به دست می‌آید. هدف از این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه کنترل فازی برای یک واحد گلخانه تحقیقاتی است که قابلیت اندازه‌گیری، کنترل و پایش شرایط محیطی گلخانه را داشته باشد. متغیرهای کنترلی داخل گلخانه شامل دمای هوا، رطوبت نسبی محیط، شدت نور، میزان دی‌اکسید کربن هواست که بطور دقیق اندازه‌گیری و مانیتورینگ می‌شوند و توسط عملگرهایی (سامانه گرمایش، سامانه سرمایش، تنظیم دی‌اکسید کربن، تهویه و تنظیم رطوبت) کنترل می‌شوند. در این پژوهش، ابتدا گلخانه هیدروپونیک طراحی و ساخته شد. تجهیزات حرارتی و برودتی و همچنین حسگرهای مورد نیاز نصب شدند. سپس بااستفاده از منطق فازی سامانه کنترل فازی طراحی شد. در ادامه، با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرایط محیطی مناسب گلخانه هیدروپونیک خیار، مقادیر دما، رطوبت، نور و دی‌اکسید کرین بعنوان ورودی‌های فازی یک سیستم درنظر گرفته و قواعد سامانه فازی به گونه‌ای تنظیم شد که شرایط محیطی گلخانه نیز بر طبق اطلاعات ورودی، به صورت فازی تعریف گردند. نتایج حاصل از ارزیابی سامانه نشان داد که کنترل فازی به خوبی می‌تواند شرایط محیطی گلخانه را کنترل کند.
واژگان کلیدی

گلخانه  هیدورپونیک  کنترل فازی  کنترل شرایط محیطی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است