بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تاثیر اینتر کولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن 285 عملیاتی


دریافت: 1398/3/17 | پذیرش: 1399/1/7 | انتشار: 1399/3/21 

 DOI

نویسندگان
علی جلالی1، محمد حسین عباسپور فرد2*، جواد زارعی3

1-فردوسی مشهد،ali.jalali@msn.com

2-فردوسی مشهد،abaspour@um.ac.ir

3-دانشگاه فردوسی مشهد،javadzareei@um.ac.ir258 تعداد دریافت

چکیده

کاهش جریان هوای ورودی به داخل سیلندر و بالطبع کاهش راندمان موتور در موتورهای احتراق داخلی موضوعی اساسی است که برای جبران آن، می توان از توربوشارژر به عنوان وسیله مناسب در موتورهای دیزلی تراکتور جهت افزایش راندمان و بهبود عملکرد موتور استفاده نمود. توربوشارژر در مسیر گازهای خروجی قرار گرفته تا طی فرآیندی هوا را فشرده و به داخل سیلندرها جهت افزایش راندمان حجمی و همچنین احتراق کاملتر جهت کاهش آلایندههای خروجی هدایت نماید. استفاده همزمان توربوشارژر و اینرکولر در موتورهای دیزلی باعث کاهش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق و افزایش راندمان حجمی می شود. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر توربوشارژر و اینترکولر بر روی عملکرد موتور فرگوسن ۲۸۵ عملیاتی، از یک توربوشارژر به همراه اینترکولر استفاده و برروی موتور نصب گردید و پس از آن آزمونهای لازم توسط دینامومتر هیدرولیکی در دورهای مختلف rpm ۲۵۰۰-۲۰۰۰-۱۵۰۰-۱۰۰۰ در حالت تمام بار انجام شد. نتایج نشان داد که گشتاور خروجی موتور در دورهای مختلف در صورت وجود توربوشارژر و اینترکولر تا ۲۲/۲۷ درصد افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که نصب اینترکولر بر روی تراکتور ۲۸۵ عملیاتی در سطح ۱% در دورهای بالاتر از rpm۱۵۰۰ معنا دار بوده، بطوریکه می توان گفت وجود توربوشارژر و اینترکولر در دور بالاتر از ۱۵۰۰ باعث افزایش عملکرد موتور می گردد.
واژگان کلیدی

ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر  اینترکولر  گشتاور موتور  تراکتور فرگوسن  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است