بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
215
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تحلیل الگوی مصرف انرژی و بررسی انتشار گاز دیاکسیدکربن در مرغداریهای گوشتی کرمانشاه


دریافت: 1397/12/12 | پذیرش: 1398/12/8 | انتشار: 1399/3/21 

 DOI

نویسندگان
امیر عزیز پناه1*، نسترن احمدی توتشامی2، احمد امیدی3

1-دانشگاه ایلام،amirazizpanah@gmail.com

2-دانشگاه ایلام،ahmadee.nastaran@gmail.com

3-دانشگاه ایلام،Ahmad24y@yahoo.com229 تعداد دریافت

چکیده

صنعت مرغداری به لحاظ تامین نیازهای پروتئینی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش کارایی انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین کل انرژی ورودی به صورت نهاده ۸۴/۲۶۹۲۴۲ مگاژول و میانگین کل انرژی خروجی ۶۷/۳۰۵۱۳ مگاژول به دست آمد. سوخت مصرفی (گاز طبیعی و گازوئیل ) با ۸۲/۴۶ و خوراک با ۳۶/۲۸ درصد بالاترین سطوح مصرف انرژی را به خود اختصاص دادند. شاخص‌های انرژی مورد بررسی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه، افزوده خالص انرژی و به ترتیب برابر ۱۱/۰درصد، ۰۱/۰ کیلوگرم بر مگاژول، ۹۳/۹۲ مگاژول بر کیلوگرم، ۲۳۸۷۲۹- مگاژول محاسبه شد. برای بالا بردن شاخص راندمان انرژی و مثبت شدن شاخص افزوده خالص انرژی، می‌توان با مدیریت صحیح نهاده‌های پر مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، میزان انرژی مصرفی را کاهش داد. بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از تابع کاب- داگلاس ضرایب نهاده‌ها نشان دهنده کشش می‌باشد که کشش نهاده‌های جوجه، سوخت گاز، نیروی انسانی، ذرت، سویا، مواد معدنی، اسید چرب، دی کلسیم فسفات، آب و ضد عفونی مثبت و کوچکتر از یک می‌باشد و مقدار MP آن‌ها کم‌تر از AP بدست آمد، بنابراین مصرف این نهاده‌ها توسط بهره‌برداران واحدهای مرغداری منطقه اقتصادی بوده و در ناحیه دوم تابع تولید قرار گرفتند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای برابر با ۴۹/۱۲۵۶۲(kg CO۲eq) به دست آمد که بیشترین سهم مربوط به تغذیه با ۱۲/۳۷ درصد و سوخت و الکتریسیته به ترتیب برابر ۵۲/۳۴ و ۳۲/۲۸(kg CO۲eq) محاسبه گردید.
واژگان کلیدی

مرغداری  کرمانشاه  توسعه پایدار  مصرف انرژی  گازهای گلخانه‌ای دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است