بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
190
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تأثیر مواد افزودنی اکسیژن‌دار بر روی متغیرهای عملکردی موتور دیزل


دریافت: 1397/5/15 | پذیرش: 1398/5/29 | انتشار: 1398/10/28 

 DOI

نویسندگان
عباس تقی پور1*، فاطمه خدائی چگنی2

1-دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول،taghipoor460@yahoo.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،khodaei10333@yahoo.com44 تعداد دریافت

چکیده

استفاده روزافزون از سوخت‌های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود و همچنین روند رو به رشد آلودگی محیط زیست توسط سوخت‌های فسیلی محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیرنفتی ترغیب نموده است. عمده‌ترین مصرف سوخت‌های فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می‌باشد. بیواتانول یکی از مهم‌ترین و پرمصرف-ترین سوخت‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود. در این میان کشورهای زیادی در راستای رفع بحران آلودگی‌های زیست محیطی و کاهش منابع سوخت‌های فسیلی اقدام به تولید این سوخت‌ها از روش‌های مختلفی کرده‌اند. موتورهای دیزل به‌عنوان یک بخش اساسی در تأمین نیروی محرکه خودروهای جاده‌ای و غیر جاده‌ای به‌حساب می‌آیند. سوخت‌های بیولوژیک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آن‌ها را در عمل، پاک‌تر از سوخت‌های دیگر می-نماید. در این تحقیق تأثیر تلفیق سوخت دیزل، بیواتانول و ذرات نانو اکسیدسریم بر روی میزان گشتاور، توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور بررسی شد.در فاز اول آزمایش‌ها، به‌منظور پایداری ترکیب‌های سوخت دیزل-بیواتانول با ذرات نانواکسیدسریم آزمایش‌های متعددی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از حمام آلتراسونیک می‌تواند مفید باشد. در فاز دوم به‌منظور بررسی تأثیر ترکیب‌های مختلف سوخت بر میزان گشتاور، توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور آزمایش‌های مربوطه بر روی موتور دیزل تک سیلندر چهارزمانه انجام شد. داده‌های موردنظر در سرعت‌های مختلف (از۱۸۰۰ تا rpm۲۶۰۰) برای مخلوط‌های مختلف سوخت بیواتانول(۰-۱۲)%، دیزل(۸۸-۱۰۰)% و ذرات نانو بینPPm(۱۵-۵) به دست آمد. نتایج نشان داد که توان حاصل از سوختی که حاوی PPm ۵ نانواکسید سریم است بالاترین است. افزودن نانو ذرات به سوخت، انتقال حرارت به سوخت را افزایش داده و با تسریع سوختن، زمان تأخیر در اشتعال را کاهش می‌دهد. همچنین نانو ذرات، مکانسیم اشتعالی سوخت را بهبود و سبب نفوذ بهتر جت سوخت به داخل هوای فشرده ‌گردید که باعث احتراق کامل‌تر و افزایش توان موتور گردید.
واژگان کلیدی

اکسید سریم  موتور  بیواتانول مصرف سوخت ویژه دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است