برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی تجربی آلاینده های موتور اشتعال تراکمی با استفاده از نانو ذرات جامد و سوخت‌های زیستی


نویسندگان

عباس تقی پور
فاطمه خدائی چگنی

taghipoor460@yahoo.com    unknown
khodaei333@gmail.com    unknown


2 دانلودها

چکیده

مهمترين و معمولترين سوخت جهت استفاده در موتورهاي ديزل، در بسياري از کشورهاي جهان، گازوئيل می باشد. استفاده از گازوئيل در اين موتورها موجب انتشار مواد مضر و آلاينده با ترکيبات شيميايي پيچيده مي شود که خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد مي کند. با اين که تمهيدات مختلفي در جهت کاهش آلودگي اعم از برنامه هاي معاينه فني خودروها يا نصب سيستمهاي کنترل انتشار آلاينده در اگزوز خودروها در کشورهاي پيشرفته به کار گرفته‌شده، ليکن اين برنامه ها در شهرهاي بزرگ مسئله توليد آلاينده ها را به حد کافي کاهش نداده است. در اين راستا سوختهاي بيولوژيک داراي خواص فيزيکي و شيميايي ذاتي هستند که آنها را در عمل، پاکتر از سوختهاي ديگر مي نمايد. یکی از اصلی ترین موضوعات فناوری نانو، ساخت مواد با خواص جدید و از اثرات مثبت آن، بالا بردن بازده موتورهای احتراق داخلی فعلی است. در این تحقیق آلاینده های موتور دیزل چهارزمانه با استفاده از ترکیبات سوخت نانو بیودیزل و دیزل بررسی شد. داده های موردنظر در 4دور موتور (1500 ، 2000، 2400و rpm2600) برای مخلوطهاي مختلف سوخت(10سطح) به دست آمد. نتایج نشان داد که در اکثر ترکیبها میزان هیدروکربن و منواکسید کربن خروجی از اگزوز نسبت به سوخت دیزل کاهش ولی مقدار اکسیدهای نیتروژن و دی اکسید کربن تولیدی توسط مخلوطهای سوخت نسبت به سوخت دیزل افزایش یافته است.
واژگان کلیدی

موتور اشتعال تراکمی آلاینده اکسید سریم بیودیزل دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
141
مقالات دسترسی آزاد
66