بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
215
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اثر پیش‌تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته


دریافت: - | پذیرش: 1399/1/7 | انتشار: 1399/3/25 

 DOI

نویسندگان
حسن درندی1، رحیم ابراهیمی2، محمود محمودی3، علی ملکی4*

1-،h_dorondi@yahoo.com

2-،rahim.ebrahimi@gmail.com

3-،Mahmoudi@gmail.com

4-،maleki.ali2000@gmail.com215 تعداد دریافت

چکیده

ایران بزرگترین کشور تولید کننده پسته در جهان است که سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن ضایعات پسته در آن تولید می‌شود. با توجه به مواد آلی و محتوای فنلی بالا و همچنین غلظت مواد جامد بالا، ضایعات پسته مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند مگر این‌که به درستی مدیریت شود. هضم بی‌هوازی، می‌تواند یکی از تکنولوژی‌های قابل قبول در کنترل ضایعات پسته باشد به-طوری‌که نه تنها موجب تولید انرژی ‌شود بلکه کود خروجی از هاضم‌ها هم ارزش غذایی بالایی برای خاک خواهد داشت. دستیابی به شرایط هضم خوب برای ضایعات مختلف نیازمند نسبت اختلاط مناسب مواد و پیش تیمار مناسب است. براین اساس در این تحقیق سعی شد نسبت اختلاط مناسب ضایعات پسته : کود گاو تحت پیش تیمار شیمیایی مناسب (افزایش NaOH و H۲O۲) تعیین شود. برای این منظور آزمایش‌های مختلفی در هاضم‌های mL ۲۵۰ در قالب یک طرح آزمایشی مرکب مخلوط-فرایند بهینه انجام شد. هاضم‌ها در دمای مزوفیلیک به مدت ۲۴ روز کنترل شدند و متان (از این به بعد CH۴ استفاده می‌شود) تولید آنها اندازه‌گیری شد. سپس بین CH۴ و مقادیر ضایعات پسته، کود حیوانی، مقدار NaOH و H۲O۲ مدل رگرسیونی غیر خطی بدست آمد. مقدار P-value مدل کمتر از ۰۰۰۱/۰ و مقدار P-value کمبود تناسب آن ۲۷/۰ شد، R۲ پیش بینی شده مدل برابر ۵۳/۰ بود که با R۲ تعدیل شده ۶۳/۰ تأیید شد. پارامتر دقت کافی مدل نیز ۷/۹ به‌دست آمد که نشان دهنده سیگنال کافی برای مدل بود. در ضمن خطای استاندارد مدل (۴/۰) بسیار کوچک و مقدار R۲ مدل (۶۹/۰) و R۲ تعدیل شده آن (۶۳/۰) بزرگ بود که نشان می‌دهد مدل انتخاب شده مدل مناسبی برای تخمین CH۴ است. با بررسی مدل در گراف‌های سه بعدی مشخص شد استفاده از NaOH بیشتر اثر منفی در میزان متان تولیدی دارد و استفاده از آب ‌اکسیژنه موجب افزایش میزان CH۴ شده است. کود گاو یک پیش ماده مناسب برای افزایش CH۴ بوده اما استفاده از ضایعات پسته برای تولید بیوگاز با میزان CH۴ بالا مناسب نیست. این امر می‌تواند بخاطر مقادیر زیاد ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی موجود در ضایعات پسته باشد که موجب از بین رفتن باکتری‌ها می‌شود.
واژگان کلیدی

ضایعات پسته مدل‌سازی کود گاو پیش‌تیمار شیمیایی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است